Biuletyn PW / Publikacje / Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy

Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy

Ten podręcznik akademicki stanowi kompendium wiedzy z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Przedstawiono w nim teoretyczne podstawy planowania przestrzennego wsparte licznymi przykładami z praktyki planistycznej, a także realizacjami urbanistycznymi. 

Wybrane przykłady autor omawia na tle procesów typowych dla kształtowania się systemów osadniczych w Europie oraz struktur przestrzennych miast. Dużą zaletą podręcznika są przepiękne, oddziałujące na wyobraźnię ilustracje. Oprócz form zabudowy ukazują one charakterystyczne zachowania w środowisku zurbanizowanym.

 Opracowanie dostępne jest w Bibliotece Głównej PW oraz Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.

J.M. Chmielewski, Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy, Warszawa 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI