Biuletyn PW / Publikacje / Studia z filozofii informatyki

Studia z filozofii informatyki

Tematy podejmowane w publikacji rozciągają się od kwestii obliczeniowej natury świata, poprzez informatycznie rozumiany racjonalizm, aż do ważkich filozoficznie zastosowań informatyki takich jak maszyny autonomiczne czy systemy monitorujące aktywność poznawczą ludzi. 

Monografia ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Wojskowej Akademii Technicznej i powstała w efekcie współpracy Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z Wojskową Akademią Techniczną. Książkę otwiera polskie tłumaczenie obszernego hasła „Philosphy of Computer Science” ze Stanfordzkiej Encyklopedii Filozofii (Turner, Angius 2015). Teksty w niej zawarte zdają sprawę z dociekań polskich filozofów nad szeroko pojętymi wytworami informatyki oraz jej wkładem we współczesną kulturę. Znaleźć w niej również można pewne materiały eksperymentalne, będące zapisem lub interpretacją dyskusji internetowych w akademickim blogu Cafe Aleph.

Namysł nad informatyką jako rozwijającą się dynamicznie dyscypliną poznawczo-praktyczną, dyscypliną traktowaną niekiedy jako podstawa nowego światopoglądu naukowego, wydaje się naturalnym zadaniem filozofii. Celem niniejszego zbioru tekstów jest pokazanie podstaw tej szczegółowej dyscypliny filozoficznej oraz wybranych aspektów prowadzonych w jej ramach rozważań.Konstruując go kierowaliśmy się dwoma przesłankami. Z jednej strony chcieliśmy dostarczyć aktualnego, kompetentnego przeglądu wybranych zagadnień poruszanych w ramach współczesnej filozofii informatyki (lub filozofii w informatyce, jak chcą niektórzy), a z drugiej pokazać aktywność wybitnych, polskich badaczy uprawiających tę dyscyplinę filozoficzną - czytamy we wstępie.

Paweł Stacewicz, Krzysztof Sołoducha (red.), Studia z filozofii informatyki, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe WAT

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI