Biuletyn PW / Publikacje / Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości

Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości

Publikacja stanowi analizę ważnego zjawiska we współczesnej gospodarce i społeczeństwie, jakim są młode innowacyjne firmy, definiowane jako startupy. Autorka łączy dwa trudno komunikujące się światy: nauki i praktyki gospodarczej. 

Dr Agnieszka Skala podejmuje na gruncie naukowym problematykę triady: startupy - zarządzanie - edukacja z pozycji poznawczych, badawczych i aplikacyjnych, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na naukowe podejście do zjawiska startupów, które są emanacją rewolucji cyfrowej i gospodarki opartej na innowacjach. Zwraca uwagę na ważne zjawisko ekonomiczne, jakim jest pojawienie się tej nowej formy organizacji, analizuje i systematyzuje zjawiska temu towarzyszące oraz wskazuje podstawy do dalszych prac w tym zakresie.

Pozycja dedykowana zarówno praktykom biznesu, jak i środowisku akademickiemu.

Agnieszka Skala, Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości, Kraków 2018, Edu-Libri

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI