Biuletyn PW / Publikacje / Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne

Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się praca pod redakcją dr. hab. Jana Zubelewicza zatytułowana „Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne”. Rozprawa w całości dotyczy sporów o wartości, a rozważania odnoszą się do filozofii oraz administracji i prawa.

 

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej, poświęconej aspektom filozoficznym omówiono: zagadnienie sporu o wartości od strony metodologicznej, rozumowanie erystyczne, analizy konkretnych dylematów filozoficznych, różne interpretacje relacji między zobowiązaniem wobec prawa moralnego, a zobowiązaniem w sumieniu oraz rozumienie światopoglądu informatycznego. W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy światopogląd jest wyrazem optymistycznej czy pesymistycznej wizji świata?

Część druga monografii obejmuje zagadnienia administracyjno-prawne, dotyczące: problemów administracyjnych, sporu o prawdę w postępowaniu administracyjnym, sporu w odniesieniu do zmian dokonywanych w zarządzaniu administracją, sporu o rozumienie dwutorowego modelu komunikacji językowej i możliwości zastosowania tego modelu w nauce administracji, sporu o rozumienie roli zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym oraz sporu o wartości między twórcami i użytkownikami w sprawie dozwolonego użytku utworów.

Opracowanie dostępne jest w księgarni Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz Bibliotece Głównej.

Red. dr hab. Jan Zubelewicz, Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne, Warszawa 2017, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI