Biuletyn PW / Publikacje / Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu

Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu

Publikacja zawiera między innymi przegląd czynników wpływających na powstawanie ryzyka operacyjnego. Zagadnienie przedstawione jest  zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. 

Monografia jest kolejnym już wynikiem współpracy Wydziałów Zarządzania Politechnik Warszawskiej i Łódzkiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. W skali kraju wspomniane wyżej zespoły naukowe odgrywają wiodąca rolę w badaniach nad koncepcją interpretacji problematyki ryzyka operacyjnego w ujęciu teorii organizacji. Do tej pory znacznie bardziej powszechne podejście obejmowało analizy z perspektywy adekwatności finansowej.

W nowej koncepcji wykorzystywana jest analogia do teorii niezawodności dotyczącej układów technicznych oraz godzone podejście zasobowe z podejściem procesowym w doskonaleniu zarządzania organizacją.

Podobny materiał:
Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń: ujęcie procesowe

Iwona Staniec, Janusz Zawiła-Niedźwiecki (redakcja naukowa), Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015,
 (stron 326)

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI