Biuletyn PW / Publikacje / Ryzyko instytucji finansowych

Ryzyko instytucji finansowych

W wydawnictwie C.H. Beck ukazała się zbiorowa monografia „Ryzyko instytucji finansowych”, będąca swoistą „biblią” tej problematyki, zarówno przez fundamentalny zakres i aktualność treści, jak i przez dobór autorów.

Pomysłodawcy monografii - prof. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (największy w Polsce autorytet zarządzania ryzykiem) oraz prof. Teresa Czerwińska z Uniwersytetu Warszawskiego, zaprosili do grona siedemnastu współautorów - naukowców z Politechniki Warszawskiej m.in. prof. Jana Monkiewicza, dr. hab. Lecha Gąsiorkiewicza i dr. hab. Janusza Zawiła-Niedźwieckiego z Wydziału Zarządzania, którzy od lat zajmują się odpowiednio: nadzorem makrostrożnościowym, finansowaniem ubezpieczeń oraz ryzykiem operacyjnym.

Monografia, choć zasadniczo ukierunkowana na problematykę ryzyka w sektorze finansowym, jest atrakcyjna także dla profesjonalistów innych branż gospodarki, gdyż prezentuje najnowszą teorię ryzyka oraz dwoiste podejście do zabezpieczania się przed nim - po pierwsze na zasadzie zapewniania adekwatności kapitałowej wobec starannie zmierzonego ryzyka oraz po drugie na zasadzie przemyślanego zarządzania uwzględniającego możliwą prewencję wobec zagrożeń oraz zaplanowane postępowanie przywracające prawidłowe działanie w przypadku zaistnienia zakłóceń. To drugie jest specyficznym podejściem wniesionym do teorii ryzyka przez środowisko politechniczne.

Teresa Czerwińska, Krzysztof Jajuga, Ryzyko instytucji finansowych, Warszawa 2016, C.H. Beck

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI