Biuletyn PW / Publikacje / Przetwarzanie i analiza danych w języku Python

Przetwarzanie i analiza danych w języku Python

Publikacja przygotowuje czytelnika do samodzielnego przeprowadzenia całego procesu analizy danych, od pobrania i załadowania zbioru, przez jego wstępne przetworzenie i wyczyszczenie, aż po samą analizę, wizualizację wyników i ich interpretację. Omawia także zestaw dobrych praktyk inżynierii oprogramowania.

Książka zawiera szereg różnorodnych przykładów pozwalających zrozumieć nie tylko poszczególne etapy procesu analizy danych, ale również zasady funkcjonowania środowiska Python 3. Struktura publikacji umożliwia osobom mającym już pewną wiedzę na łatwe wyszukanie i poznanie tylko interesujących ich zagadnień.

„Przetwarzanie i analiza danych w języku Python” przygotowana została na podstawie doświadczeń autorów w prowadzeniu zajęć na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej m.in. dla studentów matematyki i informatyki ze specjalności dotyczących statystyki matematycznej, analizy danych i data science, licznych szkoleń, a także pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz w ramach International Ph.D. Studies Program w Instytucie Podstaw Informatyki PAN.

Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena, Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, Warszawa 2018, Wydawnictwo PWN

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI