Biuletyn PW / Publikacje / Poradnik kwalifikowania zadań w projektach B+R o charakterze społeczno-ekonomicznym

Poradnik kwalifikowania zadań w projektach B+R o charakterze społeczno-ekonomicznym

Zespół Działu Badań i Analiz CZIiTT Politechniki Warszawskiej przy wsparciu autorytetów naukowych i ekspertów zakończył projekt pt. „Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki”.

Ekspertyza miała na celu ułatwienie kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawowych i wypracowania na jej podstawie zaleceń pozwalających na bardziej adekwatne kwalifikowanie zadań zarówno przez wnioskodawców, jak i ekspertów oceniających wnioski. Jednym z produktów końcowych był poradnik pokazujący najważniejszy cechy charakterystyczne poszczególnych definicji typów badań oraz granice pomiędzy nimi.

Z treścią poradnika można zapoznać się na stronie internetowej: www.ncbr.gov.pl

Poradnik kwalifikowania zadań w projektach B+R o charakterze społeczno-ekonomicznym, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI