Biuletyn PW / Publikacje / Polska Niepodległa. Encyklopedia PWN

Polska Niepodległa. Encyklopedia PWN

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowało encyklopedię pt. „Polska Niepodległa”. Celem publikacji jest wszechstronne ukazanie dziejów II Rzeczypospolitej i wydarzeń z pierwszych dekad XX wieku, które doprowadziły do odzyskania niepodległości.

Obok zagadnień politycznych ukazane są dzieje społeczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe okresu międzywojennego. Uwzględniono również przejawy życia narodowego mniejszości, stanowiących ponad jedną trzecią obywateli Rzeczypospolitej.

Książka składa się z dziewięciu działów tematycznych takich jak: Historia, Społeczeństwo i gospodarka, Nauka i oświata, Literatura, Sztuka, Muzyka, Teatr i film, Książka, Prasa i radio oraz Sport. Każdy z nich został poprzedzony artykułem wprowadzającym. Na końcu znajduje się obszerny aneks źródłowy, zawierający kilkadziesiąt dokumentów historyczno-ustrojowych z lat 1914-1939.

„Polska Niepodległa. Encyklopedia PWN” swoim zakresem chronologicznym i tematycznym obejmuje okres II Rzeczypospolitej i zawiera blisko 2000 haseł, 500 ilustracji, a także liczne mapy, tabele i teksty źródłowe.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Polska Niepodległa. Encyklopedia PWN, Seria Publikacje niepodległościowe PWN, Wydanie II, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW