Biuletyn PW / Publikacje / Polska Niepodległa. Encyklopedia PWN

Polska Niepodległa. Encyklopedia PWN

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowało encyklopedię pt. „Polska Niepodległa”. Celem publikacji jest wszechstronne ukazanie dziejów II Rzeczypospolitej i wydarzeń z pierwszych dekad XX wieku, które doprowadziły do odzyskania niepodległości.

Obok zagadnień politycznych ukazane są dzieje społeczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe okresu międzywojennego. Uwzględniono również przejawy życia narodowego mniejszości, stanowiących ponad jedną trzecią obywateli Rzeczypospolitej.

Książka składa się z dziewięciu działów tematycznych takich jak: Historia, Społeczeństwo i gospodarka, Nauka i oświata, Literatura, Sztuka, Muzyka, Teatr i film, Książka, Prasa i radio oraz Sport. Każdy z nich został poprzedzony artykułem wprowadzającym. Na końcu znajduje się obszerny aneks źródłowy, zawierający kilkadziesiąt dokumentów historyczno-ustrojowych z lat 1914-1939.

„Polska Niepodległa. Encyklopedia PWN” swoim zakresem chronologicznym i tematycznym obejmuje okres II Rzeczypospolitej i zawiera blisko 2000 haseł, 500 ilustracji, a także liczne mapy, tabele i teksty źródłowe.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Polska Niepodległa. Encyklopedia PWN, Seria Publikacje niepodległościowe PWN, Wydanie II, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI