Biuletyn PW / Publikacje / Pierwsze dekady XX wieku

Pierwsze dekady XX wieku

Jerzy Malczewski w swojej książce zatytułowanej „Pierwsze dekady XX” wieku przygląda się istotnym z punktu widzenia naszego kraju wydarzeniom. W wielu z nich autor uczestniczył osobiście. 

W historii Polski wiek XX jest szczególnie ważny dla Polaków ze względu na odzyskanie niepodległości, dwie wojny światowe, wojnę z bolszewikami, powstanie śląskie, wielkopolskie, warszawskie oraz odbudowę stolicy. Autor opisuje zdarzenia historyczne z początków XX wieku, a także lata powojenne będące sprawdzianem siły i charakteru mieszkańców kraju. Nie pomija przy tym tematów związanych z kulturą, sztuką oraz sportem.

„Pierwsze dekady XX wieku” wspólnie z wcześniej wydaną pozycją zatytułowaną „Zostało w pamięci” stanowią kompendium wspomnień obejmujące minione sto lat. Ten subiektywny, nieco uczuciowy opis faktów zawiera wiersze, komentarze i sentencje. Znaczącą zawartość książki stanowią ilustracje, częściowo pochodzące ze zborów własnych autora.

Podobne materiały:
Wspomnienia z lat 1926-1952
Zostało w pamięci

 Jerzy Malczewski, Pierwsze dekady XX wieku, Warszawa 2018, Wydanie własne

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI