Biuletyn PW / Publikacje / Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego

Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego

Rozprawa Dziekana Wydziału Zarządzania PW dr. hab. inż. Janusza Zawiła-Niedźwieckiego, prof. PW przedstawia koncepcje, będące wynikiem wieloletnich badań autora i jego zespołu szkoły naukowej w Politechnice Warszawskiej.

Jak podkreśla autor, praca powstała przede wszystkim z myślą o zebraniu refleksji, związanych z obydwoma tytułowymi zagadnieniami, po to, aby wskazać jak wiele kwestii ich dotyczących pozostaje jeszcze nieprzeanalizowanych, nieopisanych lub niezdefiniowanych. Są to kwestie o dużym znaczeniu, odnoszą się bowiem do ryzyka, które jest zagadnieniem towarzyszącym wszelkim aktywnościom pojedynczych ludzi, społeczności ludzkich oraz organizacji. Zajęcie się tematami, które rodzą wątpliwości czy nieusatysfakcjonowanie stopniem poznania jest ważne społecznie oraz interesujące naukowo.

W pierwszych dwóch rozdziałach omawiane są problemy i wyzwania naukowe dotyczące zarządzania ryzykiem w ujęciu ogólnym oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym w rozumieniu triady: ryzyko operacyjne - bezpieczeństwo zasobowe - ciągłość działania. W kolejnych dwóch opisywane są problemy i wyzwania naukowe dotyczące wyodrębniającej się problematyki logistyki społecznej. W poszczególnych podrozdziałach wyodrębniono 32 wątki badawcze warte naukowego podjęcia, dzieląc je na kategorie dotyczące: ogólnej teorii ryzyka i zarządzania ryzykiem, zarządzania ryzykiem operacyjnym, logistyki społecznej oraz publicznego zarządzania kryzysowego.

Autor wykorzystał myśli i koncepcje ze swoich wcześniejszych monografii oraz kilku artykułów opublikowanych w toku dwóch dużych projektów rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Opracowanie dostępne jest w Bibliotece Głównej.

prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego, Kraków 2018, www.edu-libri.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW