Biuletyn PW / Publikacje / Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska

Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska

Jubileuszowa monografia nawiązuje do bogatej spuścizny Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, który w 2017 roku będzie obchodził 100-lecie istnienia.

W 2017 r. przypada 100-lecie utworzenia w Politechnice Warszawskiej samodzielnego Wydziału Inżynierii Wodnej, z którego korzeni czerpie Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. We wstępie do monografii, który opracowali prof. Krzysztof Wojdyga, Dziekan Wydziału IBHiŚ PW oraz prof. Andrzej Kulig, Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki IBHiŚ PW czytamy m.in.:

- Na początku 2014 roku, wraz z przystąpieniem do przygotowania rozdziału do „Księgi Jubileuszowej stulecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej” (OW PW, Warszawa, 2015), władze Wydziału podjęły decyzję w sprawie opracowania monografii, przedstawiającej historię struktur organizacyjnych oraz rozwoju inżynierii wodnej, inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, nierozerwalnie związaną z historią Politechniki Warszawskiej, na tle historii wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce.

(…) Ważną część opracowania stanowią biogramy pracowników, którzy tworzyli i wciąż tworzą tę historię. (…) Obszerną kwerendę materiałów i opracowań źródłowych, dotyczących m.in. historii szkolnictwa wyższego na ziemiach polskich oraz postaci historycznych związanych z Uczelnią przeprowadzili pracownicy Biblioteki Wydziałowej. Część materiałów archiwalnych oraz liczne biogramy postaci historycznych zostały opracowane na podstawie bogatych dokumentów źródłowych, w tym zdjęć, zebranych i przekazanych przez obecnych, byłych i emerytowanych pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska. Biogramy osób żyjących zostały opracowane przy ich udziale i autoryzowane (głównie w 2015 roku).

W monografii znajdziemy również wykaz dziekanów, którzy na przestrzeni ostatnich stu lat sprawowali tę funkcję na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Jednocześnie zachęcamy do wysłuchania audycji radiowej RDC, w której prof. Andrzej Kulig przybliża m.in. szczegóły opracowania.

Wieczór RDC: „Od Inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska
w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej”

Monografia dostępna w księgarniach Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.

Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska
w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, Wydawnictwo Aspra

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI