Biuletyn PW / Publikacje / Miejsce techniki w rozwoju gospodarki

Miejsce techniki w rozwoju gospodarki

Monografia przedstawia wzajemne zależności zachodzące między gospodarką a techniką i prognozuje zmiany w tej sferze z uwzględnieniem długookresowego rozwoju gospodarczego oraz okoliczności przyspieszających procesy inwestycyjne w gospodarce.

W książce omówiono m.in. znaczenie techniki dla postępu cywilizacyjnego, obecność postępu technicznego w matematycznych modelach wzrostu gospodarczego, wpływ techniki na konkurencyjność gospodarki, gospodarkę opartą na wiedzy, politykę państwa w obszarze techniki, prognozowanie rozwoju techniki, skróconą historię techniki na tle przemian w gospodarce światowej, perspektywy wdrażania nowych technologii, statystyczny obraz udziału techniki we wzroście gospodarczym oraz wpływ nauk ścisłych na rozwój nauk ekonomicznych.
 
Książka jest skierowana do:

  • ekonomistów zajmujących się analizą czynników wzrostu, wśród których znajduje się technika,
  • inżynierów zainteresowanych następstwami rozwoju techniki w otoczeniu, jakim jest gospodarka i tworzące ją przedsiębiorstwo,
  • oraz innych osób, dla których ważne są praktyczne problemy zastosowania osiągnięć technicznych.

Książka dostępna w księgarni Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz w Bibliotece Głównej PW.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI