Biuletyn PW / Publikacje / Marketing q lojalności

Marketing q lojalności

Książka, której autorem jest dr Nemezjusz Mateusz Pazio z Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, przybliża pojęcie marketingu jako dziedziny i opisuje jego narzędzia.

Lojalność jest marzeniem każdego. To taki stan, który wyklucza zdradę. W relacjach ekonomicznych, stan ów jakby genetycznie jest wykluczony. Wszak jest to „walka” rynkowa, mająca na celu zdobycie zasobów pieniężnych partnera poprzez sprzedaż. Jednak w relacjach klient-marka czy klient-firma nie chodzi dziś o akcje jednorazowe, lecz powtarzalne, czyli żeby klient stał się wierny. I w tym celu wykorzystywany jest cały arsenał narzędzi mających przekonać go do oferowanej marki, czy oferującej ją firmy.

Prezentacja rozległego zestawu środków temu służących zajmuje pierwszą część książki. W drugiej ma miejsce przegląd pomiaru ewentualnej lojalności, czy choćby tylko zadowolenia będącego do niej przesłanką. Omawiane problemy naświetlane są przykładami z praktyki marketingowej. Konsumenci stopniowo - w miarę rozwoju rynku i narzędzi marketingowego na nich oddziaływania - reagują tak, jak się tego od nich oczekuje. Zdaniem badaczy z University of Pensylvania J.D. Hansona i D.G. Yosifona „konsument nie tylko nie zauważa dyktatu zmiennych okoliczności, ale nawet nie myśli o ich istnieniu”. Staje się on podmiotem marketingowo kształtowanym. I tu należy dopatrywać się niektórych przyczyn lojalności konsumenckiej.

Książka dostępna w Bibliotece Głównej PW.

Nemezjusz Mateusz Pazio, Marketing q lojalności, Warszawa 2015, Wydawnictwo Difin, ISBN 978-83-7930-781-4

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI