Biuletyn PW / Publikacje / Książka dla doktorantów i habilitantów

Książka dla doktorantów i habilitantów

Książka pt. „Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji” to pozycja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom osób, które podjęły decyzję o napisaniu dysertacji doktorskiej lub habilitacyjnej.

Przygotowanie doktoratu, czy też habilitacji to nie tylko trudne, ale również skomplikowane przedsięwzięcie. Wymaga od autora nie tylko obszernej wiedzy z zakresu opisywanej dziedziny, ale również poświęcenia sporo czasu i środków. Autorzy dysertacji muszą wykazać się także znajomością obowiązujących uregulowań prawnych oraz zwyczajowych dotyczących dysertacji.

Dla osób planujących lub już piszących pracę doktorską lub habilitacyjną pomocna może się okazać wydana dwa lata temu książka pt. „Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji”. Autorami tej pozycji są dr hab. Katarzyna Szczepańska oraz prof. Romuald Kolman. Twórcy przedstawili w niej istotne przepisy prawne dotyczące dysertacji, opisali zagadnienia organizacyjne oraz edytorskie i zamieścili porady przydatne w tworzeniu rozprawy.

Poradnik składa się z 16 rozdziałów:
1. Wymogi prawne uzyskania doktoratu
2. Studia doktoranckie
3. Przewód doktorski.
4. Praca nad dokumentacją
5. Organizacja badań własnych
6. Wymagania stawiane rozprawom doktorskim
7. Obrona rozprawy doktorskiej
8. Wymogi prawne uzyskania habilitacji
9. Specyfika rozprawy habilitacyjnej
10. Przygotowanie dysertacji
11. Składniki publikacji
12. Technika pisania
13. Przygotowanie publikacji do druku
14. Uznawalność stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
15. Etyka w nauce
16. Prawo autorskie

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI