Biuletyn PW / Publikacje / Jak się uczymy?

Jak się uczymy?

Ludzie mają potrzebę, by nawzajem się nauczać. Realizują to poprzez różnorodne sytuacje m.in. takie jak wskazanie drogi przechodniowi, uczenie dziecka posługiwania się sztućcami, a nawet uczenie psa podstawowych komend. 

Książka przedstawia dwadzieścia sześć naukowo potwierdzonych mechanizmów, za pomocą których uczymy się nowych rzeczy m.in. stosowanie analogii, uczenie się w grupie, stawianie pytań, wizualizacja, uczenie się przez obserwację. Każdy z mechanizmów scharakteryzowany jest poprzez:

  • Podstawowy opis mechanizmu uczenia.
  • Objaśnienie jak to działa, w tym nowatorskie działania.
  • Wskazówki jak z niego korzystać. Przykłady aktywności wykorzystujących dany mechanizm.
  • Rezultaty aktywności wykorzystujących dany mechanizm.
  • Częste błędy prowadzące do niepożądanych skutków.
  • Przykłady dobrych i złych zastosowań.
  • Odniesienia do innych opracowań dotyczących tego tematu.
  • Podsumowanie głównych idei przedstawianych w rozdziale wraz z krótkimi rozdziałami.

Pozycja przydatna dla każdego, kto jest zainteresowany możliwością usprawnienia procesu uczenia się. Rzetelne naukowe podstawy oraz obszerny materiał źródłowy sprawiają, że stanowi ona również znakomity podręcznik. 

Jessica M. Tsang, Kristen P. Blair, Daniel L. Schwartz, Jak się uczymy?, Warszawa, 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI