Biuletyn PW / Publikacje / Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy

Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy

Zredagowana w ubiegłym roku książka, w sprzedaży jest od stycznia 2015 r. Podjęte w tytule zagadnienia gospodarki nieruchomościami i katastru stanowią ciekawą lekturę nie tylko dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii.

Gospodarka nieruchomościami i kataster stanowią istotne i dynamiczne zmieniające się zagadnienia w szeroko pojętej geodezji. Zmiany te wynikają z potrzeby rozwiązywania aktualnych problemów, a obejmują aspekty techniczne, proceduralne i prawne. Prezentowana monografia prezentuje tylko niektóre aspekty związane z gospodarką nieruchomościami, katastrem i wyceną nieruchomości z uwzględnieniem działań geodetów.

Wielowątkowość opracowania wskazuje na trudności, które stoją przed geodetami w trakcie realizacji prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem i modernizacją katastru nieruchomości, scalaniem gruntów na obszarach wiejskich czy określaniem wartości nieruchomości. Wspólne dla tych działań jest to, że muszą być one społecznie akceptowane i ekonomicznie opłacalne, a jednocześnie powinny chronić środowisko naturalne. 

Monografia została napisana pod redakcją prof. Katarzyny Sobolewskiej Mikulskiej z Wydziału Geodezji i Kartografii PW, która jest członkiem Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Katastru Komitetu Geodezji PAN. Od 2006 r. pełni funkcję sekretarza naukowego wymienionej Sekcji. Jest rów­nież członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI