Biuletyn PW / Publikacje / Finanse współczesne. Wybrane problemy

Finanse współczesne. Wybrane problemy

Znajomość nie tylko podstaw finansów, ale również nowych tendencji w tej dziedzinie jest potrzebna specjalistom w zakresie zarządzania. Bez opanowania problematyki finansowej menedżer nie sprosta wyzwaniom, jakie napotyka.
 

Praca powstała w Katedrze Finansów i Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Prowadzone są tam badania zjawisk zachodzących w sektorze finansów, znajdujące przełożenie na treść wykładów dla studentów. 

W opracowaniu najwięcej miejsca przeznaczono sześciu zagadnieniom. Pierwszym jest poszerzenie pomiaru inflacji o zjawisko wzrostu cen aktywów. W analizach inflacji dominuje obserwacja cen towarów, chociaż dla oceny ogólnej sytuacji bieżącej i perspektyw na przyszłość istotne są również ceny zasobów, a wśród nich instrumentów finansowych i nieruchomości. Omówiono m.in. związki między dynamiką cen zasobów a wzrostem produkcji.

Zajęto się również zgodnością płatności dopływających i odpływających z systemu ekonomicznego. Przedstawiono problem skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej jako narzędzi oddziaływania na bieżącą koniunkturę, ponieważ powracające w gospodarce światowej zakłócenia procesów wzrostu stanowią problem ekonomiczny, a i równocześnie polityczny i społeczny. To z kolei przydaje znaczenia skuteczności polityki makroekonomicznej.

Omówiono często dyskutowaną kwestię finansyzacji gospodarki, funkcjonowanie europejskiej unii monetarnej oraz kryteria konwergencji, stanowiącym fundament integracji monetarnej.

Prezentacja teorii została uzupełniona o materiał statystyczny, ilustrujący zjawiska zachodzące w Polsce, w strefie euro i na świecie.

Opracowanie jest dostępne w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.

Leszek Jerzy Jasiński, Finanse współczesne. Wybrane problemy, Warszawa 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI