Biuletyn PW / Publikacje / Finanse współczesne. Wybrane problemy

Finanse współczesne. Wybrane problemy

Znajomość nie tylko podstaw finansów, ale również nowych tendencji w tej dziedzinie jest potrzebna specjalistom w zakresie zarządzania. Bez opanowania problematyki finansowej menedżer nie sprosta wyzwaniom, jakie napotyka.
 

Praca powstała w Katedrze Finansów i Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Prowadzone są tam badania zjawisk zachodzących w sektorze finansów, znajdujące przełożenie na treść wykładów dla studentów. 

W opracowaniu najwięcej miejsca przeznaczono sześciu zagadnieniom. Pierwszym jest poszerzenie pomiaru inflacji o zjawisko wzrostu cen aktywów. W analizach inflacji dominuje obserwacja cen towarów, chociaż dla oceny ogólnej sytuacji bieżącej i perspektyw na przyszłość istotne są również ceny zasobów, a wśród nich instrumentów finansowych i nieruchomości. Omówiono m.in. związki między dynamiką cen zasobów a wzrostem produkcji.

Zajęto się również zgodnością płatności dopływających i odpływających z systemu ekonomicznego. Przedstawiono problem skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej jako narzędzi oddziaływania na bieżącą koniunkturę, ponieważ powracające w gospodarce światowej zakłócenia procesów wzrostu stanowią problem ekonomiczny, a i równocześnie polityczny i społeczny. To z kolei przydaje znaczenia skuteczności polityki makroekonomicznej.

Omówiono często dyskutowaną kwestię finansyzacji gospodarki, funkcjonowanie europejskiej unii monetarnej oraz kryteria konwergencji, stanowiącym fundament integracji monetarnej.

Prezentacja teorii została uzupełniona o materiał statystyczny, ilustrujący zjawiska zachodzące w Polsce, w strefie euro i na świecie.

Opracowanie jest dostępne w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.

Leszek Jerzy Jasiński, Finanse współczesne. Wybrane problemy, Warszawa 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym,
co pozwala Ci wytrwać

Jim Ryun

"

31
Lip

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

16:30 - 1 Sie 17:00

7
Wrz

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

00:00 - 10 Wrz 00:00

13
Wrz

Graphene and other 2D materials - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 23 Wrz 00:00

20
Wrz

Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja

00:00 - 21 Wrz 00:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

16
Paź

Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Paź 16:00

18
Paź

XXVII Targi Pracy i Praktyk

00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI