Biuletyn PW / Publikacje / Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej

Autor omawia problemy racjonalnego wykorzystania energii w działalności społecznej i gospodarczej, zarówno na poziomie jednostek gospodarczych, jak również tych realizujących funkcje społeczne. 

Jak sam podkreśla, szczególnie tam konieczne jest racjonalne gospodarowanie energią ze względu na potrzebę zmniejszenia kosztów eksploatacji, a tym samym kosztów realizowania działalności. W tym celu niezbędne staje się wprowadzenie przedsięwzięć modernizacyjnych, usprawniających użytkowanie energii oraz ocen efektywności energetycznej i ekonomicznej.

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy dotyczącej efektywności energetycznej. Jej poprawa w działalności społecznej i gospodarczej oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych stanowią zasadniczą podstawę do zabezpieczania przyszłych dostaw energii oraz zmniejszenia obciążenia środowiska.

Przedstawione w pracy problemy dotyczą obecnych realiów gospodarczych, zastosowania polityki efektywności energetycznej. Omówione są na przykładach modernizacji ciepłowni i wykorzystania energii odpadowej w systemie wentylacji budynku.

Profesor Jan Górzyński to autor licznych prac z dziedziny wymiany ciepła i gospodarki energetycznej w przemyśle oraz  budownictwie. Drukiem ukazało się 10 publikacji książkowych z zakresu racjonalnego użytkowania energii i ochrony środowiska. Jego naukowy dorobek to również 130 publikacji w czasopismach technicznych i naukowych oraz referatach wygłaszanych na konferencjach.

Opracowanie jest dostępne w Bibliotece Głównej PW.

Jan Górzyński, Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej, Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI