Biuletyn PW / Publikacje / Drgania i hałas w transporcie. Wybrane zagadnienia

Drgania i hałas w transporcie. Wybrane zagadnienia

W publikacji opisano problematykę oddziaływań dynamicznych powodowanych przez środki transportu podczas eksploatacji oraz wpływu oddziaływań dynamicznych na organizm człowieka.

W książce podkreślono szkodliwość wpływu dynamicznie zmiennych wymuszeń na stan techniczny konstrukcji inżynierskich. Szczególną uwagę poświęcono drganiom i hałasowi powodowanym działalnością człowieka, a dokładniej eksploatacją środków transportu i towarzyszącej im infrastruktury technicznej.

Przedstawiono metody badania, analizy i oceny oddziaływań. Omówiono także szkodliwy charakter oddziaływań w świetle bezpieczeństwa ruchu i powodowane przez nie zmiany stanu psychofizycznego człowieka. Wskazano na zależności pomiędzy występowaniem oddziaływań oraz potencjalnymi objawami towarzyszącymi ekspozycji człowieka na drgania i hałas.

Opracowanie dostępne jest w księgarni Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz w Bibliotece Głównej PW.

Mirosław Nader, Drgania i hałas w transporcie. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2016, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI