Biuletyn PW / Publikacje / Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania energią elektryczną

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania energią elektryczną

Autorzy publikacji przedstawiają zagadnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego, pewność zasilania energią elektryczną oraz niezawodności systemów elektroenergetycznych i ich zasadniczych podsystemów, w możliwie najbardziej współczesnym kształcie.

W rozdziale pierwszym podjęto próbę usystematyzowania pojęć z zakresu bezpieczeństwa elektroenergetycznego, jakości i niezawodności dostawy energii elektrycznej, traktowanych w warunkach rynkowych łącznie. Rozdział drugi dedykowany jest podstawowym zagadnieniom niezawodności systemów i ich elementów, strukturom i modelom niezawodnościowym. W rozdziale trzecim przedstawiono metody analizy i oceny (obliczeń) niezawodności systemów i ich porównanie. W rozdziałach czwartym i piątym zaprezentowano modele i komputerowe narzędzia obliczeniowe niezawodności podsystemu wytwórczego i elektroenergetycznych systemów przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, a w rozdziale szóstym także zagadnienia niezawodności stacji elektroenergetycznych - i w rezultacie - niezawodności zasilania odbiorców.

Rozdział siódmy dotyczy danych do obliczeń niezawodnościowych, omówiono w nim gromadzenie i obróbkę danych statystycznych o niezawodności urządzeń elektroenergetycznych, a w drugiej części zaprezentowano systemy testowe do analizy i oceny niezawodności - RTS, oraz mały uproszczony system, przeznaczony do celów edukacyjnych. Wreszcie ostatni ósmy rozdział dotyczy wartościowania i optymalizacji bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania energią elektryczną, co wymagało uwzględnienia aspektów ekonomicznych.

Publikacja jest dostępna w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, w Bibliotece PW oraz w wersji elektronicznej na www.ibuk.pl.

Józef Paska, Piotr Marchel, Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania energią elektryczną,
Warszawa 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI