Biuletyn PW / Publikacje / Artificial Intelligence in Value Creation. Improving competitive advantage

Artificial Intelligence in Value Creation. Improving competitive advantage

Publikacja zawiera analizę różnych modeli kreowania wartości przez firmy wykorzystujące systemy sztucznej inteligencji do usprawnienia swoich produktów, usług i działalności operacyjnej.

Autor na wstępie przedstawia najważniejsze „klasyczne” modele kreowania wartości (łańcuchy, sieci, siatki i konstelacje), które stanowią ramę dla opisu nowych zjawisk w branżach nasyconych wysokimi technologiami. W dalszej części prezentuje kluczowe koncepcje leżące u podstaw sztucznej inteligencji takie jak GOFAI (Good Old Fashioned AI), uczenie maszynowe, uczenie głębokie czy usługi kognitywne. Kolejne rozdziały poświęcone są prezentacji wyników analizy blisko 400 studiów przypadku, w szczególności klasyfikacji zidentyfikowanych uzasadnień biznesowych w różnych miejscach łańcucha wartości, analizie kluczowych czynników sukcesu i ryzyka oraz modelowym architekturom rozwiązań inteligentnych. 

Całość podsumowuje autorski model generowania wartości w organizacjach oraz koncepcja tzw. sieci poznawczych: struktur inspirowanych klasycznymi modelami wartości, które mogą w dobry sposób opisywać zjawiska w branżach intensywnie wykorzystujących AI.

Dr Andrzej Wodecki, Artificial Intelligence in Value Creation. Improving competitive advantage, 2018, Palgrave Macmillan 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI