Biuletyn PW / Publikacje / Architektura współczesna

Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów

Marta Tobolczyk w swojej pracy podejmuje próbę obiektywnego przedstawienia genezy i charakterystyki wiodących nurtów architektury na tle przemian zachodzących w obecnym i poprzednim stuleciu. W ich interpretacji posłużono się pojęciami, które weszły już na stałe do terminologii związanej z teorią architektury.

W książce omówiono rozwój kilku nurtów architektury modernistycznej i postmodernistycznej oraz traktowanych odrębnie ekspresjonizmu, dekonstruktywizmu i nurtu foldingu. Przytoczono także zagadnienia związane z rozwojem architektury organicznej, tzw. zielonej, ewolucyjnej i morfogenetycznej. 

Opracowanie dostępne jest w księgarni Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz w Bibliotece Głównej PW.

Marta Tobolczyk, Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów, Warszawa 2017, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI