Biuletyn PW / Publikacje / Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń

Oficyna Wydawnicza PW w nowościach 2016 prezentuje pozycję, która porusza m.in. proces przygotowywania sprawozdań finansowych banków uwzględniając ich zawartość informacyjną. Autorem książki jest dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Autor, adiunkt w Zakład Finansów i Zarządzania Ryzykiem WZ PW, podejmuje się analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat. W pierwszych rozdziałach przybliża pojęcia różnorodnych wskaźników sytuacji finansowej banków: płynności środków, wypłacalności, rentowności, struktury finansowania czy rynku kapitałowego.

Druga część opracowania koncentruje się na analizie finansowej zakładów ubezpieczeń w tym m.in. na wskaźnikach wypłacalności, poziomu rezerw i reasekuracji, działalności inwestycyjnej.

Oficyna Wydawnicza PW książkę dedykuje kierunkom na Wydziale Zarządzania oraz Inżynierii Produkcji.
Pozycja liczy 170 stron.

Opracowanie dostępne jest w księgarni Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz w Bibliotece Głównej PW.

Lech Gąsiorkiewicz, Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń, Warszawa 2016, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI