Biuletyn PW / Publikacje / Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej

Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej

Książka autorstwa dr. Marka Jakubiaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW  ukazuje funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w czasach II Rzeczypospolitej.

Problematykę przedstawiono w sposób kompleksowy, wraz z analizą porównawczą. Przemiany strukturalne, programowe i środowiskowe zostały ukazane w kontekście procesów polityczno-społecznych z uwzględnieniem wkładu omawianych uczelni w modernizację i industrializację polskiego przemysłu.

Spis treści obejmuje:

  • Kształcenie techniczne na ziemiach polskich w XVIII–XIX wieku;
  • Genezę i rozwój wyższego szkolnictwa technicznego w II Rzeczypospolitej;
  • Funkcjonowanie uczelni technicznych w Polsce po przewrocie majowym;
  • Strukturę organizacyjną polskich uczelni technicznych w dwudziestoleciu międzywojennym;
  • Studia na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Lwowskiej i Akademii Górniczej w dwudziestoleciu międzywojennym;
  • Życie studenckie;
  • Rolę akademickich uczelni technicznych w budowie nowoczesnego przemysłu II Rzeczypospolitej;
  • Polskie uczelnie techniczne w czasie II wojny światowej.

Książka dostępna w księgarni Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz w Bibliotece Głównej PW.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI