Biuletyn PW / Publikacje / 30 lat transformacji szkolnictwa wyższego

30 lat transformacji szkolnictwa wyższego

„Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989–2019” to monografia, która jest efektem konferencji o tym samym tytule, zorganizowanej w PW w październiku 2019 r. przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, we współpracy z Politechniką Warszawską i Fundacją Rektorów Polskich.

Celem konferencji było dokonanie przeglądu i oceny dorobku procesu przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce w okresie transformacji 1989-2019 na gruncie nauk o polityce i administracji (nauk o polityce publicznej) oraz nauk o zarządzaniu i jakości (nauk o zarządzaniu) z perspektywy systemowej oraz instytucjonalnej.

Kompozycja książki nawiązuje do programu konferencji, którego struktura, w części obejmującej referaty naukowe, została oparta na założeniu o potrzebie objęcia analizą najważniejszych obszarów działania organów państwa na szczeblu systemowym oraz samych uczelni na poziomie instytucjonalnym. Treść monografii obejmuje następujące części: Szkolnictwo wyższe w okresie 30-lecia transformacji ustrojowej państwa 1989-2019: działalność legislacyjna, badania naukowe nad systemem, finansowanie; Studia: kandydaci, studenci, ewaluacja; Nauka: model kariery, doktoranci, dylematy etyczne, perspektywa europejska; Polityka publiczna: aktorzy, standardy, reformy; Zarządzanie: zmiany, uwarunkowania, efekty.

Monografia pokonferencyjna dostępna jest TUTAJ>>

Jerzy Woźnicki (red. nauk.), Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989–2019, Warszawa 2019, KRASP

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI