Biuletyn PW / Publikacje

Publikacje

Ryzyko instytucji finansowych

W wydawnictwie C.H. Beck ukazała się zbiorowa monografia „Ryzyko instytucji finansowych”, będąca swoistą „biblią” tej problematyki, zarówno przez fundamentalny zakres i aktualność treści, jak i przez dobór autorów.

Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami

Opracowanie dotyczy zagadnień hydrologicznych, które powinni brać pod uwagę w swoich planach urbaniści i architekci. Pozycja liczy 216 stron, a skorzystać z niej mogą np. studenci Wydziału Architektury czy Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Surowcochłonność gospodarki a zmiany w technice

Książka prezentuje podstawowe informacje na temat zużycia surowców w gospodarce światowej i ich cen. Opisano zjawiska mające ilustrację statystyczną, a także prawidłowości teoretyczne w sferze wykorzystania surowców.

Siłownie wiatrowe

Opracowanie, które obejmuje dwa obszary – analizę danych pomiarowych prędkości wiatru oraz zagadnienia dotyczące projektowania, budowy i współpracy wirnika turbiny wiatrowej z generatorem energii elektrycznej.

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji

Praca, która stanowi trzecie, poprawione wydanie, zawiera monograficzne ujęcie metody elementów skończonych w aspekcie zastosowań w zakresie szeroko rozumianej mechaniki konstrukcji. Pozycja dedykowana jest studentom wydziałów budowlanych i mechanicznych oraz projektantom konstrukcji.

Uwarunkowania tworzenia i możliwości rozwoju akademickich przedsiębiorstw w Polsce

Przedsiębiorczość akademicka jest zjawiskiem wzbudzającym szerokie zainteresowanie zarówno teoretyków zarządzania, jak również menedżerów praktyków. Publikacja OW PW na 110 stronach przybliża jej różne aspekty w tym szanse na zwiększenie konkurencyjności.

Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań na temat różnych aspektów innowacji oraz faz ich rozwoju, które są prowadzone w Zakładzie Badań i Rozwoju Produkcji Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej.

Międzynarodowy marketing przemysłowy

Ukazała się właśnie nowa pozycja Oficyny Wydawniczej PW autorstwa doc. dr. Nemezjusza M. Pazio pt. Marketing na rynkach międzynarodowych. Autor jest doświadczonym praktykiem i dydaktykiem. Obecnie wykłada na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. 

Architektura Warszawy 1945-1965 na fotografii. Obiekty twórców związanych z Politechniką Warszawską

Publikacja zawiera czarno-białe fotografie zebrane przez pracowników Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, ukazujące stołeczne obiekty twórców związanych z naszą Uczelnią.

Widzialne niewidzialnego. Nowe kościoły warszawskie

Profesor Konrad Kucza-Kuczyński (WA PW), wybitny architekt oraz twórca wielu zaprezentowanych w opracowaniu obiektów, poszukuje odpowiedzi na pytanie - jaka jest nowa architektura sakralna Warszawy?

Balistyka współczesna

To już druga książka prof. Jerzego Huberta Baranowskiego poświęcona zagadnieniom broni i balistyki, adresowana do miłośników strzelectwa sportowego i myśliwskiego. Pozycja ukazała się nakładem wydawnictwa JHB. Dostępna w księgarniach OW PW.

Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

Skrypt przeznaczony jest dla studentów uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Może być także wykorzystywany na kierunkach biznesowych i pomocny w strukturze dokształcania inżynierów różnych specjalności.

Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń

Oficyna Wydawnicza PW w nowościach 2016 prezentuje pozycję, która porusza m.in. proces przygotowywania sprawozdań finansowych banków uwzględniając ich zawartość informacyjną. Autorem książki jest dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Wielka Muzyka w Małej Auli. Poemat nie tylko symfoniczny

Opracowanie zawiera bogato ilustrowany przegląd wydarzeń odbywających się w ramach koncertowego cyklu od 2002 r. wraz z informacjami o artystach biorących w nich udział.

Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw

Książka Zbigniewa Tucholskiego na 248 stronach ukazuje dzieje taboru kolejowego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Autor załącza niezwykle szeroki materiał faktograficzny związany zarówno z sylwetką prof. Antoniego Xiężopolskiego, jak i wkładem naukowców w rozwój kolejnictwa.

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Monografia przedstawia zaawansowaną metodykę oceny ryzyka i jest realizacją obowiązku jej posiadania w ramach członkostwa Polski w UE. Książka powstała na bazie projektu badawczego prowadzonego na Wydziale Zarządzania PW.

Prace Studenckich Kół Naukowych. Tom 2

W 2010 roku ukazała się pierwsza praca zbiorowa, w której autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawili wyniki działalności Studenckich Kół Naukowych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Dziś możemy poznać jej kontynuację.

Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej

Książka autorstwa dr. Marka Jakubiaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW  ukazuje funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w czasach II Rzeczypospolitej.

Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem

Dlaczego Bóg i geometria? Dla kogoś, kto nie liznął historii filozofii, zestawienie to może być zaskakujące, ale każdy, kto cokolwiek słyszał o Platonie, wie, że „Bóg geometryzuje”. Prof. Michał Heller stara się uchwycić kilka idei, których nie widać, gdy się drąży tylko jedną z zaangażowanych stron.

Czas i miejsce. Architektura Politechniki Warszawskiej

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej w jubileuszowym roku 100-lecia Odnowienia Tradycji PW wydała pozycję, która wydaje się być lekturą obowiązkową dla wszystkich, którym bliskie jest otoczenie naszej Uczelni.

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW