Biuletyn PW / Publikacje

Publikacje

Teoria parasola. Jak matematyka wywraca świat do góry nogami

Michaël Launay, popularyzator matematyki, przekonuje, że zmiana punku widzenia może prowadzić do niezwykłych odkryć i że to właśnie dzięki matematyce wszechświat może nam ujawnić choć część swoich sekretów.

Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu

Podręcznik zawiera trzynaście lekcji, interdyscyplinarne podejście, fakty i mity o zmianie klimatu. Wszystko pod redakcją ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego przy udziale badaczy m.in. z Politechniki Warszawskiej. 

Śniadanie z Einsteinem. Zdumiewające zjawiska kwantowe wokół nas

Książka „Śniadanie z Einsteinem. Zdumiewające zjawiska kwantowe wokół nas” przedstawia mechanikę kwantową, której działanie można zaobserwować w codziennych czynnościach.

Królewski dar. Co Polacy dali światu

Poczet badaczy i odkrywców nowych lądów, prekursorów radiochemii, pogromców tyfusu i ojców Internetu. Ponad sto postaci, o których nie można zapominać, zarówno tych najbardziej znanych, jak i niedocenionych przez historię powszechną. 

Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking

Autorka, dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska z Wydziału Zarządzania PW, omawia szczegółowo w książce m.in.: warunki efektywnej i bezpiecznej pracy w biurze oraz szanse i zagrożenia związane z pracą zdalną, w tym kwestie oceny i motywowania pracujących w tym trybie osób.

Synthetic Nano- and Microfibers

Monografia „Synthetic Nano- and Microfibers” jest podsumowaniem rozważań nad problemami z obecnością syntetycznych nano- i mikrowłókien w otaczającym nas środowisku. Jej edycji podjęli się R. Martijn Wagterveld, Jan C.M. Marijnissen oraz Leon Gradoń i Arkadiusz Moskal - obaj związani z Politechniką Warszawską.

Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym

Celem publikacji jest wskazanie możliwości zintegrowanego podejścia, łączącego zarządzanie komunikacją i wiedzą w organizacji w perspektywie planowania cywilnego i zarządzania kryzysowego. 

Domy Świata

Autorski album Konrada Kucza-Kuczyńskiego. Graficzny i słowny zapis spaceru architekta po domach świata na przestrzeni ponad 50 lat. 

Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian

Ukazał się już drugi raport zawierający analizę i ocenę wprowadzania w życie przez uczelnie zapisów Ustawy 2.0. Jego autorami jest kilkunastu pracowników z różnych uczelni.

Płock w oczach Masovii

Zespół Tańca Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przygotował album ukazujący miasto Płock i powiat płocki widziane oczami studentów zrzeszonych w Zespole. Wydawnictwo zachęca do spojrzenia na znane dotychczas miejsca z zupełnie nowej perspektywy i na nowo dostrzeżenia ich piękna.

Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania

Monografia poprzedzająca cykliczną konferencję „Letnia Szkoła Zarządzania” organizowaną przez Komitet Organizacji i Zarządzania PAN.

Innovation in Financial Services. Balancing Public and Private Interests

W październiku 2020 r. w Międzynarodowym wydawnictwie Routledge, z Grupy Francis Taylor, London and New York, opublikowana została monografia „Innovation in Financial Services. Balancing Public and Private Interests”.

Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce

W publikacji autorka skupia się na najczęstszych problemach takich jak planowanie i harmonogramowanie projektu, zarządzanie komunikacją, zarządzanie budżetem, czy zarządzanie wynikami badań.

Projektowanie procesów technologicznych. Matematyczne metody planowania eksperymentów

W podręczniku opisano podstawowe problemy dotyczące metod planowania eksperymentów mających na celu ustalenie modelu i warunków optymalnych realizacji procesu.

Czym jest sukces dla absolwentów Politechniki Warszawskiej?

Czym jest sukces dla  absolwentów Politechniki Warszawskiej? To złożone zjawisko zbadał Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Komputer kwantowy

Przewodnik po wspaniałym, nieodkrytym jeszcze do końca świecie informatyki kwantowej. Książka pomaga opanować zestaw pojęć niezbędnych do zrozumienia działania QPU, informuje jakie problemy mogą rozwiązać aplikacje QPU i uczy korzystać z narzędzi do pisania programów.

Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro

Monografia jest pierwszą w Polsce i prawdopodobnie jedną z pierwszych na świecie publikacją obejmującą kompleksowe badania dynamiki lotu Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy mikro w układzie stałopłata tzw. mikrosamolotów.

Coś głęboko ukrytego. Światy kwantowe i emergencja czasoprzestrzeni

Zdaniem autora książki, wybitnego amerykańskiego fizyka Seana Carrolla, naukowcy wkładają zdecydowanie za mało wysiłku w wyjaśnienie mechaniki kwantowej - zrozumienie, co mówi nam ona o naturze rzeczywistości.

Technologie cyfrowe w biznesie

Publikacja to kompleksowe opracowanie dotyczące problematyki przedsiębiorstwa i zarządzania w warunkach cyfryzacji i usieciowienia. Przedstawia aktualne trendy podkreślając wpływ technologii, takich jak: sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy czy blockchain w procesie ewolucji przedsiębiorstw i procesów zarządczych.

Nasze miejsce w kosmosie

Relacja z jednego z najważniejszych odkryć astronomicznych ostatnich lat - Supergromady Laniakea. Wyjaśnia w jaki sposób określa się wskaźniki „kosmicznych” odległości, koncepcję rozszerzania Wszechświata, co oznaczają pojęcia ciemna materia oraz kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI