Biuletyn PW / Publikacje

Publikacje

Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń

Oficyna Wydawnicza PW w nowościach 2016 prezentuje pozycję, która porusza m.in. proces przygotowywania sprawozdań finansowych banków uwzględniając ich zawartość informacyjną. Autorem książki jest dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Wielka Muzyka w Małej Auli. Poemat nie tylko symfoniczny

Opracowanie zawiera bogato ilustrowany przegląd wydarzeń odbywających się w ramach koncertowego cyklu od 2002 r. wraz z informacjami o artystach biorących w nich udział.

Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw

Książka Zbigniewa Tucholskiego na 248 stronach ukazuje dzieje taboru kolejowego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Autor załącza niezwykle szeroki materiał faktograficzny związany zarówno z sylwetką prof. Antoniego Xiężopolskiego, jak i wkładem naukowców w rozwój kolejnictwa.

Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym

Monografia przedstawia zaawansowaną metodykę oceny ryzyka i jest realizacją obowiązku jej posiadania w ramach członkostwa Polski w UE. Książka powstała na bazie projektu badawczego prowadzonego na Wydziale Zarządzania PW.

Prace Studenckich Kół Naukowych. Tom 2

W 2010 roku ukazała się pierwsza praca zbiorowa, w której autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawili wyniki działalności Studenckich Kół Naukowych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Dziś możemy poznać jej kontynuację.

Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej

Książka autorstwa dr. Marka Jakubiaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW  ukazuje funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w czasach II Rzeczypospolitej.

Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem

Dlaczego Bóg i geometria? Dla kogoś, kto nie liznął historii filozofii, zestawienie to może być zaskakujące, ale każdy, kto cokolwiek słyszał o Platonie, wie, że „Bóg geometryzuje”. Prof. Michał Heller stara się uchwycić kilka idei, których nie widać, gdy się drąży tylko jedną z zaangażowanych stron.

Czas i miejsce. Architektura Politechniki Warszawskiej

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej w jubileuszowym roku 100-lecia Odnowienia Tradycji PW wydała pozycję, która wydaje się być lekturą obowiązkową dla wszystkich, którym bliskie jest otoczenie naszej Uczelni.

Marketing q lojalności

Książka, której autorem jest dr Nemezjusz Mateusz Pazio z Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, przybliża pojęcie marketingu jako dziedziny i opisuje jego narzędzia.

Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP

Prezentowana monografia powstała jako podsumowanie projektu prowadzonego m.in. przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Opracowanie systematyzuje wiedzę w zakresie oceny ryzyka i przybliża aspekty bezpieczeństwa w kontekście zarządzania kryzysowego.

Proces inwestycyjny w budownictwie

Skrypt przeznaczony jest dla studentów, których zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień inwestycyjnych w budownictwie. Na 228 stronach autorzy przybliżają m.in. aspekty techniczne i prawne omawianych zagadnień.

Miejsce techniki w rozwoju gospodarki

Monografia przedstawia wzajemne zależności zachodzące między gospodarką a techniką i prognozuje zmiany w tej sferze z uwzględnieniem długookresowego rozwoju gospodarczego oraz okoliczności przyspieszających procesy inwestycyjne w gospodarce.

Nasza klasa 1951-1955

Autorka prezentowanych wspomnień, dr inż. Barbara Radejowska jest absolwentką i wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Na 150 stronach książki opisuje losy bliskiego sobie pokolenia. 

Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy

Zredagowana w ubiegłym roku książka, w sprzedaży jest od stycznia 2015 r. Podjęte w tytule zagadnienia gospodarki nieruchomościami i katastru stanowią ciekawą lekturę nie tylko dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii.

Zawód - architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury

W książce omówiono zawód architekta przez pryzmat etyki zawodowej i swoistej „moralności architektury”. Wydana nakładem Oficyny Wydawniczej PW w 2015 r. pozycja stanowi wydanie drugie i uzupełnione. Po raz pierwszy tytuł ten ukazał się w roku 2004.

Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu

Publikacja zawiera między innymi przegląd czynników wpływających na powstawanie ryzyka operacyjnego. Zagadnienie przedstawione jest  zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. 

Podstawy fizyki atomu

Popularny obraz wnętrza atomu to mikroskopijne kuliste jądro, wokół którego krążą elektrony. Współczesna fizyka atomu wykracza jednak daleko poza to proste wyobrażenie. Rzeczywistość okazuje się dużo bardziej interesująca, choć i bardziej skomplikowana.

Synteza logiczna

Kolejna nowość 2015 Oficyny Wydawniczej PW dedykowana jest kierunkom: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja. Książka zawiera trzy podstawowe działy obejmujące zagadnienia syntezy logicznej w projektowaniu układów cyfrowych oraz eksploracji danych.

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji

Posiadanie zbiorów danych to połowa sukcesu. Druga połowa to umiejętność ich skutecznej analizy i wyciągania wniosków. Dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie właściwie ocenić kondycję firmy oraz podjąć słuszne decyzje.

Pożegnanie z rzeczywistością

Co współczesna fizyka mówi nam o rzeczywistości, a co jest tylko wytworem wyobraźni naukowców? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy już 26 lutego 2015 r., bowiem tego dnia książka pojawi się w księgarniach.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

11
Paź

XI Konferencja Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

09:45 - 12 Paź 14:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI