Biuletyn PW / Publikacje

Publikacje

Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska

Jubileuszowa monografia nawiązuje do bogatej spuścizny Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, który w 2017 roku będzie obchodził 100-lecie istnienia.

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

W kontekście obecnego ostatnio w mediach (i nie tylko) smogu, niezwykle ciekawy wydaje się wydany ostatnio I tom serii monografii naukowych Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW „CIRCULAR ECONOMY - TECHNOLOGIE”.

Wybrane problemy wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Zaprezentowane w monografii zagadnienia dotyczą problematyki wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Licząca 98 stron pozycja jest dedykowana studentom i doktorantom z dyscypliny nauk o zarządzaniu.

Zostało w pamięci

W bogato ilustrowanych wspomnieniach znajdziemy nie tylko sceny z życia przedwojennej Warszawy, ale także portrety ludzi, którzy swoimi osiągnięciami zapisali się na kartach historii i kultury miasta.

Drgania i hałas w transporcie. Wybrane zagadnienia

W publikacji opisano problematykę oddziaływań dynamicznych powodowanych przez środki transportu podczas eksploatacji oraz wpływu oddziaływań dynamicznych na organizm człowieka.

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw

Pierwsza część opracowania podejmuje temat procesów społeczno-gospodarczych w skali lokalnej. W drugiej autorzy skupiają się na zagadnieniach rozwoju zrównoważonego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Piękne pytanie. Odkrywanie głębokiej struktury świata

Książka autorstwa laureata nagrody Nobla z dziedziny fizyki, a zarazem profesora Massachusetts Institute of Technology, opisuje logikę wszechświata, który spaja struktury pełne elegancji.

Podstawy BHP i analiza zagrożeń w przemyśle poligraficznym

Skrypt stanowi kompendium wiedzy na temat zagrożeń występujących w przemyśle. Poszczególne czynniki szkodliwe i niebezpieczne zostały omówione na przykładzie branży poligraficznej.

Ryzyko instytucji finansowych

W wydawnictwie C.H. Beck ukazała się zbiorowa monografia „Ryzyko instytucji finansowych”, będąca swoistą „biblią” tej problematyki, zarówno przez fundamentalny zakres i aktualność treści, jak i przez dobór autorów.

Urbanistyka i architektura w zintegrowanym gospodarowaniu wodami

Opracowanie dotyczy zagadnień hydrologicznych, które powinni brać pod uwagę w swoich planach urbaniści i architekci. Pozycja liczy 216 stron, a skorzystać z niej mogą np. studenci Wydziału Architektury czy Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Surowcochłonność gospodarki a zmiany w technice

Książka prezentuje podstawowe informacje na temat zużycia surowców w gospodarce światowej i ich cen. Opisano zjawiska mające ilustrację statystyczną, a także prawidłowości teoretyczne w sferze wykorzystania surowców.

Siłownie wiatrowe

Opracowanie, które obejmuje dwa obszary – analizę danych pomiarowych prędkości wiatru oraz zagadnienia dotyczące projektowania, budowy i współpracy wirnika turbiny wiatrowej z generatorem energii elektrycznej.

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji

Praca, która stanowi trzecie, poprawione wydanie, zawiera monograficzne ujęcie metody elementów skończonych w aspekcie zastosowań w zakresie szeroko rozumianej mechaniki konstrukcji. Pozycja dedykowana jest studentom wydziałów budowlanych i mechanicznych oraz projektantom konstrukcji.

Uwarunkowania tworzenia i możliwości rozwoju akademickich przedsiębiorstw w Polsce

Przedsiębiorczość akademicka jest zjawiskiem wzbudzającym szerokie zainteresowanie zarówno teoretyków zarządzania, jak również menedżerów praktyków. Publikacja OW PW na 110 stronach przybliża jej różne aspekty w tym szanse na zwiększenie konkurencyjności.

Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań na temat różnych aspektów innowacji oraz faz ich rozwoju, które są prowadzone w Zakładzie Badań i Rozwoju Produkcji Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej.

Międzynarodowy marketing przemysłowy

Ukazała się właśnie nowa pozycja Oficyny Wydawniczej PW autorstwa doc. dr. Nemezjusza M. Pazio pt. Marketing na rynkach międzynarodowych. Autor jest doświadczonym praktykiem i dydaktykiem. Obecnie wykłada na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. 

Architektura Warszawy 1945-1965 na fotografii. Obiekty twórców związanych z Politechniką Warszawską

Publikacja zawiera czarno-białe fotografie zebrane przez pracowników Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, ukazujące stołeczne obiekty twórców związanych z naszą Uczelnią.

Widzialne niewidzialnego. Nowe kościoły warszawskie

Profesor Konrad Kucza-Kuczyński (WA PW), wybitny architekt oraz twórca wielu zaprezentowanych w opracowaniu obiektów, poszukuje odpowiedzi na pytanie - jaka jest nowa architektura sakralna Warszawy?

Balistyka współczesna

To już druga książka prof. Jerzego Huberta Baranowskiego poświęcona zagadnieniom broni i balistyki, adresowana do miłośników strzelectwa sportowego i myśliwskiego. Pozycja ukazała się nakładem wydawnictwa JHB. Dostępna w księgarniach OW PW.

Podstawy fizyczne energetyki jądrowej

Skrypt przeznaczony jest dla studentów uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Może być także wykorzystywany na kierunkach biznesowych i pomocny w strukturze dokształcania inżynierów różnych specjalności.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

11
Paź

XI Konferencja Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

09:45 - 12 Paź 14:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI