Biuletyn PW / Publikacje

Publikacje

Marketing q lojalności

Książka, której autorem jest dr Nemezjusz Mateusz Pazio z Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, przybliża pojęcie marketingu jako dziedziny i opisuje jego narzędzia.

Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP

Prezentowana monografia powstała jako podsumowanie projektu prowadzonego m.in. przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Opracowanie systematyzuje wiedzę w zakresie oceny ryzyka i przybliża aspekty bezpieczeństwa w kontekście zarządzania kryzysowego.

Proces inwestycyjny w budownictwie

Skrypt przeznaczony jest dla studentów, których zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień inwestycyjnych w budownictwie. Na 228 stronach autorzy przybliżają m.in. aspekty techniczne i prawne omawianych zagadnień.

Miejsce techniki w rozwoju gospodarki

Monografia przedstawia wzajemne zależności zachodzące między gospodarką a techniką i prognozuje zmiany w tej sferze z uwzględnieniem długookresowego rozwoju gospodarczego oraz okoliczności przyspieszających procesy inwestycyjne w gospodarce.

Nasza klasa 1951-1955

Autorka prezentowanych wspomnień, dr inż. Barbara Radejowska jest absolwentką i wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Na 150 stronach książki opisuje losy bliskiego sobie pokolenia. 

Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy

Zredagowana w ubiegłym roku książka, w sprzedaży jest od stycznia 2015 r. Podjęte w tytule zagadnienia gospodarki nieruchomościami i katastru stanowią ciekawą lekturę nie tylko dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii.

Zawód - architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury

W książce omówiono zawód architekta przez pryzmat etyki zawodowej i swoistej „moralności architektury”. Wydana nakładem Oficyny Wydawniczej PW w 2015 r. pozycja stanowi wydanie drugie i uzupełnione. Po raz pierwszy tytuł ten ukazał się w roku 2004.

Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu

Publikacja zawiera między innymi przegląd czynników wpływających na powstawanie ryzyka operacyjnego. Zagadnienie przedstawione jest  zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. 

Podstawy fizyki atomu

Popularny obraz wnętrza atomu to mikroskopijne kuliste jądro, wokół którego krążą elektrony. Współczesna fizyka atomu wykracza jednak daleko poza to proste wyobrażenie. Rzeczywistość okazuje się dużo bardziej interesująca, choć i bardziej skomplikowana.

Synteza logiczna

Kolejna nowość 2015 Oficyny Wydawniczej PW dedykowana jest kierunkom: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja. Książka zawiera trzy podstawowe działy obejmujące zagadnienia syntezy logicznej w projektowaniu układów cyfrowych oraz eksploracji danych.

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji

Posiadanie zbiorów danych to połowa sukcesu. Druga połowa to umiejętność ich skutecznej analizy i wyciągania wniosków. Dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie właściwie ocenić kondycję firmy oraz podjąć słuszne decyzje.

Pożegnanie z rzeczywistością

Co współczesna fizyka mówi nam o rzeczywistości, a co jest tylko wytworem wyobraźni naukowców? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy już 26 lutego 2015 r., bowiem tego dnia książka pojawi się w księgarniach.

Wykłady o współczesnej urbanistyce

„Wykłady o współczesnej urbanistyce” zaopatrzone dodatkowo w „English Suplement on Contemporary Town Planning” stanowią jedną z pierwszych nowości Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej przygotowanych na rok 2015.

Refleksja i uśmiech. Anegdoty o pracownikach i studentach Politechniki Warszawskiej

Środowisko akademickie tworzą ludzie inteligentni, błyskotliwi, dowcipni i czasem złośliwi. Dlatego życie pozanaukowe uczelni jest niezwykle barwne. Na 98 stronach anegdoty prof. Edmunda Plucińskiego kreślą niezwykle zabawny portret postaci PW.

Mozaika warszawska

Książka stanowi fascynujący przegląd plastyki w architekturze powojennej Warszawy. Licząca 416 stron pozycja zawiera zbiór malowniczych fotografii, które dodają rumieńców minionej epoce.

Genialni. Lwowska szkoła matematyczna

Pozycja przybliża losy matematyków, którzy w latach międzywojennych ubiegłego wieku tworzyli tzw. lwowską szkołę matematyczną. Opowieść Mariusza Urbanka jest również gorzkim rozliczeniem z katastrofą II wojny światowej.

Idąc za wilkiem

Album dokumentuje życie dzikich wilków w Polsce. Ponad dwieście fotografii przybliża prawdziwą naturę tych wyjątkowych zwierząt. Zdjęcia ukazują wilki w ich naturalnym środowisku, uświadamiając potrzebę zachowania pierwotnego habitatu.

 

Lucjan Korngold. Warszawa-São Paulo 1897-1963

Książka zawiera katalog 103 projektów i realizacji autorstwa Lucjana Korngolda, absolwenta Wydziału Architektury PW i stanowi kontynuację serii „Architekci polscy 20. wieku” wydanej nakładem wydawnictwa Salix alba.

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu zbiorowym pod redakcją naukową prof. Eugeniusza Sobczaka z WAiNS PW przedstawiono wyniki analizy i oceny poszczególnych województw. Na tej podstawie sformułowano wnioski przydatne dla samorządów terytorialnych w Polsce.

Rysunek – zmysł architektury

Nieznane, nowatorskie spojrzenie na klasyczny rysunek. Autorskie, nie pozbawione emocji, osobiste wypowiedzi profesorów, wykładowców i asystentów, architektów z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW