Biuletyn PW / Publikacje

Publikacje

PWN Nauka

Wydawnictwo Naukowe PWN zachęca do pobierania nowego bezpłatnego wydania e-czasopisma „PWN Nauka” skierowanego do naukowców, dydaktyków i doktorantów. Temat numeru: „Siła sztucznej inteligencji. O wykorzystaniu SI w diagnostyce raka prostaty”.

Wprowadzenie do napędu elektrycznego

Pierwsza część publikacji dotyczy studiów inżynierskich, druga, podawana na studiach magisterskich, obejmuje zaawansowane metody i układy sterowania. Trzecia, dedykowana studiom doktoranckim, związana jest z rozwojem nowych układów napędowych oraz ich sterowania.

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek

Monografia zawiera teksty, które podejmują szczegółowe wątki dotyczące koncepcji nowego człowieka oraz edukacji w Bauhausie, jednocześnie uruchamiając na gruncie polskich badań dyskusję na ten temat.

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji

Publikacja prezentuje problemy dotyczące zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie organizacji, w szczególnie problemy związane z zarządzaniem ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. 

Inżynieria systemów internetu rzeczy. Sprzęt i oprogramowanie

Publikacja stanowi drugą część monografii „Inżynieria systemów internetu rzeczy”. Pierwsza część „Zagadnienia bezpieczeństwa i komunikacji” była dedykowana architekturom systemów internetu rzeczy IoT. Druga dotyczy układów elektronicznych stosowanych w systemach IoT.

Helgoland. Sens kwantowej rewolucji

Włoski fizyk i pisarz Carlo Rovelli opowiada w zwięzły i przystępny sposób czym jest fizyka kwantowa i co z niej wynika.

Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania

Publikacja autorstwa pracowników naukowych Wydziału Fizyki PW pozwala gruntownie poznać i opanować jedną z najważniejszych umiejętności XXI wieku, jaką jest programowanie mikrokontrolerów. 

Dyskretny urok matematyki. Matematyka nie tylko dla matematyków

Książka przedstawia szerokie spojrzenie na matematykę, w tym na podstawy rachunku różniczkowego i całkowego oraz elementy matematyki współczesnej, takie jak teoria mnogości, teoria obliczeń czy teoria gier. 

Wsparcie finansowe dla studentów - informator

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informator skierowany do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe.

Plac jako zagadnienie urbanistyczne

Autorka podjęła się zadania redefiniowanie współczesnego placu miejskiego, jego miejsca w dzisiejszym mieście, formy, funkcji, rangi i charakteru.

Jak w pełni wykorzystać czas studiów? - poradnik

Studentów rozpoczynających przygodę z Politechniką Warszawską zachęcamy do lektury poradnika, przygotowanego na podstawie dobrych rad od absolwentów naszej Uczelni.

Standardy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych

Celem podjętych przez autora badań było opracowanie szczegółowych wymagań dla krajowych standardów efektywnych energetycznie budynków. Wytyczne te określono zarówno dla nowych, jak i istniejących budynków mieszkalnych. 

Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego

Tematem monografii są zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, szczególnie o charakterze cyberprzemocy. Prowadzone badania oraz praktyka wskazują, że zagrożenia tego rodzaju dotyczą nas wszystkich, nie zawsze są dostrzegane, a wielokrotnie wręcz lekceważone.

Niezniszczalny. Bohdan Pniewski. Architekt salonu i władzy

Gmach Narodowego Banku Polskiego, wiele kościołów i domów w stylu modernizmu czy projekt pomieszczeń sejmowych. To wszystko dzieła niezwykłego architekta, Bohdana Pniewskiego, który był również profesorem PW.

Ergonomia. Projektowanie - diagnoza - eksperymenty

W podręczniku została przedstawiona problematyka ergonomii w procesach projektowych, badaniach diagnostycznych i działaniach menedżerskich oraz codziennym życiu.

Innowacyjne systemy automatycznego transportu szynowego i ich wdrażanie w Polsce

Publikacja przedstawia informacje na temat innowacyjnych systemów automatycznego transportu szynowego na przykładzie rozwiązań APM i monorail oraz możliwości ich implementacji w Polsce.

Przedsiębiorczość technologiczna

Celem publikacji „Przedsiębiorczość technologiczna w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii” jest ocena związków między tworzeniem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wysokich technologii a kształtowaniem przedsiębiorczości technologicznej.

Przekształcenia małych miast w Polsce. Studium wybranych miast w strefie podmiejskiej Warszawy

Do podjęcia badań autorkę monografii skłoniły konflikty przestrzenne i specyficzne problemy rozwojowe małych miast w Polsce, zwłaszcza położonych w strefach podmiejskich.

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania energią elektryczną

Autorzy publikacji przedstawiają zagadnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego, pewność zasilania energią elektryczną oraz niezawodności systemów elektroenergetycznych i ich zasadniczych podsystemów, w możliwie najbardziej współczesnym kształcie.

Identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych - raport

W raporcie „Identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych - czego pracodawcy oczekują od Politechniki Warszawskiej?” dokonano przeglądu ponad 100 krajowych i międzynarodowych badań dotyczących innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przemysłu 4.0.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI