Biuletyn PW / Publikacje

Publikacje

Czym jest sukces dla absolwentów Politechniki Warszawskiej?

Czym jest sukces dla  absolwentów Politechniki Warszawskiej? To złożone zjawisko zbadał Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Komputer kwantowy

Przewodnik po wspaniałym, nieodkrytym jeszcze do końca świecie informatyki kwantowej. Książka pomaga opanować zestaw pojęć niezbędnych do zrozumienia działania QPU, informuje jakie problemy mogą rozwiązać aplikacje QPU i uczy korzystać z narzędzi do pisania programów.

Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro

Monografia jest pierwszą w Polsce i prawdopodobnie jedną z pierwszych na świecie publikacją obejmującą kompleksowe badania dynamiki lotu Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy mikro w układzie stałopłata tzw. mikrosamolotów.

Coś głęboko ukrytego. Światy kwantowe i emergencja czasoprzestrzeni

Zdaniem autora książki, wybitnego amerykańskiego fizyka Seana Carrolla, naukowcy wkładają zdecydowanie za mało wysiłku w wyjaśnienie mechaniki kwantowej - zrozumienie, co mówi nam ona o naturze rzeczywistości.

Technologie cyfrowe w biznesie

Publikacja to kompleksowe opracowanie dotyczące problematyki przedsiębiorstwa i zarządzania w warunkach cyfryzacji i usieciowienia. Przedstawia aktualne trendy podkreślając wpływ technologii, takich jak: sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy czy blockchain w procesie ewolucji przedsiębiorstw i procesów zarządczych.

Nasze miejsce w kosmosie

Relacja z jednego z najważniejszych odkryć astronomicznych ostatnich lat - Supergromady Laniakea. Wyjaśnia w jaki sposób określa się wskaźniki „kosmicznych” odległości, koncepcję rozszerzania Wszechświata, co oznaczają pojęcia ciemna materia oraz kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła.

Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego

„Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego” to nowa publikacja pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej.

Inżynieria systemów internetu rzeczy. Zagadnienia bezpieczeństwa i komunikacji

Celem publikacji jest przedstawienie zagadnień inżynierskich związanych z bezpieczeństwem i komunikacją w systemach IoT (Internet of Things), w tym w systemach WoT (Web of Things).

Projektowanie w procesie BIM

Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień BIM szczególnie na etapie przygotowania projektu. Podstawy teoretyczne pozwolą na lepsze zrozumienie systemów CAD wykorzystywanych w procesie BIM.

Współczesne problemy prognozowania w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane

Monografia dotyczy współczesnych problemów prognozowania w elektroenergetyce. Dla wszystkich analizowanych zagadnień prognostycznych przedstawiono przykładowe prognozy.

Historia Technik Budowlanych

To pierwsza z trzech książek z serii prezentującej z jednej strony metody stosowane w dawnym budownictwie, z drugiej współczesną wiedzę konserwatorską.

Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi

Publikacja podejmuje próbę kompleksowego ujęcia zagadnienia zarządzania danymi naukowymi oraz opisuje problematykę gromadzenia, przechowywania, archiwizacji i udostępniania danych.

Zagubione w matematyce. Fizyka w pułapce piękna

Zastanawiając się nad przyczynami obecnej stagnacji w fizyce teoretycznej i dyskutując z jej luminarzami, Sabine Hossenfelder tropi i obnaża to, co we współczesnej nauce nie arbitralne, lecz modne; nieścisłe, choć zmatematyzowane; spekulatywne, a mimo to powszechnie przyjmowane.

Pionierki Internetu

Claire L. Evans w pasjonujący sposób opowiada o kobietach, dzięki którym możemy dziś korzystać z Internetu, przywracając należne im miejsce w historii. „Pionierki Internetu” to zbiór esejów o życiu mało znanych matematyczek, wynalazczyń i cyberaktywistek.

Mikroplastiki w środowisku wodnym

Publikacja poświęcona jest analizie i sposobom usuwania tworzyw sztucznych - mikroplastików ze środowiska. Jak istotne to jest obecnie zagadnienie, potwierdza choćby fakt, że konsumpcja mikroplastików z różnych źródeł rocznie to ok. 100 tys. cząstek, co daje ok. 20 g na miesiąc.

Klęska imperium zła. Rok 1920

Tytuł książki mówi o klęsce „imperium zła”, nawiązując do Związku Sowieckiego, który w 1919 r. wyruszył, aby unicestwić dopiero co odrodzoną Polskę, i w 1920 r. poległ. Kulisy tej walki, nie tylko militarnej, ale także politycznej i społecznej, odsłania prof. Andrzej Nowak.

Fakt, nie mit

Autorzy jednego z najpopularniejszych fanpejdży naukowych (Crazy Nauka) - Piotr i Aleksandra Stanisławscy - w lekki i pełen humoru sposób rozbierają na części pierwsze najpopularniejsze mity związane z nauką.

Album jubileuszowy z okazji 50-lecia Instytutu Elektroenergetyki - od historii ku przyszłości

W tym roku instytut obchodzi jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Z tej okazji powstał album okolicznościowy pt. „50 lat Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej - od historii ku przyszłości”.

Obliczenia kwantowe dla każdego

Publikacja stanowi przystępne wprowadzenie do nowej dziedziny teorii obliczeń. Obliczenia kwantowe to spotkanie fizyki kwantowej z informatyką. Najbardziej zaskakujące idee fizyki XX wieku pozwalają zmienić sposób myślenia o obliczeniach. 

Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

W publikacji omówiono główne metody ulepszania podłoża gruntowego, tj. zagęszczanie, wymianę, prekonsolidację, cementację i stabilizację oraz zbrojenie i umocnienia biotechniczne zboczy i skarp.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Nie poznamy prawdy,
nie znając przyczyny

Arystoteles

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego