Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Wspieranie studiów dających zatrudnienie

Wspieranie studiów dających zatrudnienie

Rząd planuje finansować uczelnie, których absolwenci znaleźli zatrudnienie. Pomysł popierają pracodawcy, pojawiają się jednak wątpliwości. 

Udzielenie zgody ministra na zwiększenie limitu miejsc na studiach będzie zależne m.in. od tego, jak absolwenci szkoły wyższej radzą sobie na rynku pracy. Pojawiają się jednak głosy, że pomysł ten dyskryminuje uczelnie z mniejszych miast.

Mechanizm limitowania miejsc na bezpłatnych studiach wszedł w życie 1 października 2011 roku. Uczelnia publiczna, która chce zwiększyć liczbę miejsc na studiach stacjonarnych powyżej 2 proc. ogółu studiujących, musi otrzymać zgodę ministra nauki albo nadzorującego uczelnię.

Rygory mają zostać zaostrzone. Przyjmowanie studentów będzie zależne nie od liczby studiujących, a od liczby zrekrutowanych osób w ubiegłym roku. Według planowanej nowelizacji ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" uczelnie będą także zobowiązane w uzasadnieniu wniosku uwzględnić wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów.

Według niektórych uczelni uzyskanie pozwolenia nie będzie zależne od jakości kształcenia, a od regionu, w którym funkcjonuje uczelnia - absolwenci szkół wyższych z małych miast trafiają bowiem na trudniejszy rynek pracy.

Według przedstawicieli pracodawców założenie jest słuszne – uczelnie muszą poprawiać swoją ofertę, aby absolwenci dysponowali wiedzą pomagającą w podjęciu pracy po studiach. Podkreślają jednak, że jakość edukacji nie zmieni sytuacji na rynku pracy. To zależy od przedsiębiorców, a nie od szkół wyższych.

źródło: Urszula Mirowska-Łoskot: Więcej miejsc na studiach zapewniających pracę, http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/770919,finansowanie-uczelni-wiecej-miejsc-na-studiach-zapewniajacych-prace.html

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI