Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Ważny krok w badaniach różnicy między materią i antymaterią we wszechświecie

Ważny krok w badaniach różnicy między materią i antymaterią we wszechświecie

Międzynarodowy eksperyment fizyki neutrin T2K (Tokai to Kamiokande) opublikował w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Nature” wnioski z wyników swoich badań.

Wśród autorów jest duża grupa Polaków, w tym członkowie zespołu z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, kierowanego przez prof. Krzysztofa Zarembę. Obok niego współautorami są: dr Robert Kurjata, dr Andrzej Rychter i mgr Marcin Ziembicki.

Eksperyment T2K używa wiązki, składającej się z neutrin lub antyneutrin mionowych, wytworzonych w ośrodku J-Parc (Japan Proton Accelerator Research Complex), położonym w miejscowości Tokai na wschodnim wybrzeżu Japonii. Niewielka część tych neutrin (lub antyneutrin) jest wykrywana w odległości 295 km w detektorze Super-Kamiokande, znajdującym się pod górą w miejscowości Kamioka, blisko zachodniego wybrzeża Japonii. Wykorzystuje się w tym celu oddziaływanie neutrin w ogromnym zbiorniku superczystej wody i powstające w jego wyniku tzw. promieniowanie Czerenkowa. Eksperyment dowiódł, że pewna część neutrin przebywających tę drogę oscyluje, tzn. zmienia swój rodzaj na neutrina lub antyneutrina elektronowe.

Eksperyment T2K, którego wcześniejsze wyniki potwierdziły zjawisko oscylacji neutrin (przyznana nagroda Nobla w 2015 roku), koncentruje się m.in. na badaniu zjawiska tzw. łamania symetrii materia/antymateria w oscylacjach neutrin. Jest to ważny krok w kierunku wyjaśnienia jednej z fundamentalnych zagadek wszechświata – dominacji materii nad antymaterią. Parametr opisujący łamanie symetrii materia/antymateria w oscylacjach neutrin, zwany fazą δCP, może przyjmować wartości w zakresie od -180º do 180º. T2K po raz pierwszy, z bardzo dużym prawdopodobieństwem (na poziomie ufności 99,7%), wykluczyło prawie połowę z możliwych wartości parametru δCP, odsłaniając tym samym, niezmierzoną do tej pory, podstawową właściwość neutrin.

Więcej o badaniach w artykule „Constraint on the matter–antimatter symmetry-violating phase in neutrino oscillations” na stronie „Nature” oraz w artykule wprowadzającym.

Źródło: BPiI PW
Zdjęcie: Wnętrze detektora Super-Kamiokande wypełnione superczystą wodą,
fot. the T2K experiment, http://t2k-experiment.org

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI