Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Warszawa przyciąga studentów

Warszawa przyciąga studentów

Kapitał ludzki w stolicy jest przedmiotem raportu opracowanego z inicjatywy Biura Rozwoju Gospodarczego urzędu m. st. Warszawy. W badaniu udział wzięli cudzoziemcy mieszkający i pracujący w Warszawie, studenci spoza Warszawy i zza granicy, a także pracodawcy.

Publikacja cytowana m.in. w portalu Warszawa-NaszeMiasto.pl zawiera informacje na temat przygotowania młodych pracowników - studentów w zakresie m.in.: znajomości języków, studiów czy zdobytego już doświadczenia zawodowego. Badanie przeprowadzone na próbie 394 studentów warszawskich wskazało, że najczęściej planują oni rozwój kariery w takich sektorach, jak: IT i telekomunikacja, nowe media, bankowość, ubezpieczenia, motoryzacja i lotnictwo. Głównym powodem podjęcia studiów w Warszawie przez osoby spoza stolicy jest możliwość docelowego rozwoju kariery, którą wskazało 63 proc. badanych, a także szeroka oferta edukacyjna podkreślona przez 54 proc. ankietowanych.

Stolica oferuje różnorodność dostępnych kierunków, szeroką ofertę edukacyjno-kulturalną oraz możliwość wzbogacenia doświadczenia szkoleniami i stażami. Silne strony Warszawy, jako miejsca do życia i rozwoju kariery to m.in. obecność międzynarodowego biznesu, komunikacja miejska, oraz oferta zawodowa i edukacyjna. Wysokie koszty życia oraz jakość środowiska naturalnego to w opinii studentów słabe strony naszego miasta.

Raport „Kapitał ludzki w Warszawie 2019” dostępny jest TUTAJ>>

Powiązany artykuł:
Najpopularniejsze kierunki w Politechnice Warszawskiej to…

Źródło: Warszawa-NaszeMiasto.pl 
Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI