Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Ustawa o doktoratach wdrożeniowych z podpisem Prezydenta RP

Ustawa o doktoratach wdrożeniowych z podpisem Prezydenta RP

Prezydencki podpis umożliwi realizację programu, który od października bieżącego roku obejmie pięciuset doktorantów rozpoczynających studia. Pierwszy nabór planowany jest w połowie 2017 r. 

Ustawę podpisał 27 kwietnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda. W ustawie znalazł się też nowy tryb powoływania szefa Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Nowelę ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej przyjęcie bez poprawek rekomendowała senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

- Doktoraty wdrożeniowe ożywią współpracę między badaczami a otoczeniem społeczno-gospodarczym, usprawnią transfer wiedzy między nauką a biznesem, a także wykształcą nową generację naukowców - powiedział Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Każdego roku do programu „Doktorat wdrożeniowy” będzie mogło przystąpić pół tysiąca doktorantów. Pierwsi z nich studia rozpoczną już w październiku 2017 r.

Program ma ożywić współpracę i transfer wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. Uczestnik programu dostanie stypendium na realizację doktoratu w systemie dualnym, co oznacza, że będzie pracował nad rozprawą doktorską w jednostce naukowej (na uczelni lub w instytucie naukowo-badawczym z wysoką kategorią naukową: A lub A+), a jednocześnie będzie zatrudniony w podmiocie z otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego jest zatrudniony.

Środki finansowe w ramach programu mają być przyznawane w drodze corocznego konkursu. Dzięki nim finansowane będzie nie tylko stypendium, ale i koszty wykorzystania infrastruktury badawczej.

W ustawie znalazł się też nowy tryb powoływania szefa Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (CK). Zgodnie z zapisami zawartymi w nowelizacji, szefa CK będzie powoływał - z grona jej członków - prezes Rady Ministrów. Dotychczas rola premiera w wyborze przewodniczącego była mniejsza: szef rządu wybierał przewodniczącego CK spośród dwójki kandydatów wytypowanych przez samą CK z grona jej członków.

Więcej informacji na stronie: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opracowano na podstawie: MNiSW oraz www.naukawpolsce.pap.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI