Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2015/2016

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2015/2016

744 studentów i 79 doktorantów otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe. W tym gronie znalazło się 30 studentów i 4 doktorantów z Politechniki Warszawskiej.

Na rok akademicki 2015/2016 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1.902 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.223 wnioski studentów i 679 wniosków doktorantów - informuje na swojej stronie internetowej resort nauki.

Nadesłane dokumenty ocenił zespół, w którego składzie znalazło się 26 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

Ostatecznie stypendia przyznano 744 studentom i 79 doktorantom. Wysokość stypendium została podwyższona do 15 tys. zł - w przypadku studentów oraz do 25 tys. zł - w przypadku doktorantów. Stypendia zostały przyznane na rok akademicki. Zostaną wypłacone przez uczelnię jednorazowo - informuje resort nauki.

Szczegółowe informacje na temat przyznanych stypendiów i listy nagrodzonych są dostępne na stronie MNiSW

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Zdjęcie: BPW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW