Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2015/2016

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2015/2016

744 studentów i 79 doktorantów otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe. W tym gronie znalazło się 30 studentów i 4 doktorantów z Politechniki Warszawskiej.

Na rok akademicki 2015/2016 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1.902 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.223 wnioski studentów i 679 wniosków doktorantów - informuje na swojej stronie internetowej resort nauki.

Nadesłane dokumenty ocenił zespół, w którego składzie znalazło się 26 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

Ostatecznie stypendia przyznano 744 studentom i 79 doktorantom. Wysokość stypendium została podwyższona do 15 tys. zł - w przypadku studentów oraz do 25 tys. zł - w przypadku doktorantów. Stypendia zostały przyznane na rok akademicki. Zostaną wypłacone przez uczelnię jednorazowo - informuje resort nauki.

Szczegółowe informacje na temat przyznanych stypendiów i listy nagrodzonych są dostępne na stronie MNiSW

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Zdjęcie: BPW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI