Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Spotkanie przedstawicieli PW i SGH z marszałkiem Adamem Struzikiem

Spotkanie przedstawicieli PW i SGH z marszałkiem Adamem Struzikiem

W dniu 14 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem. Uczelnie, wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, tworzą konsorcjum naukowe.

Jak efektywnie wykorzystać dostępne fundusze na rozwój regionu? W jaki sposób najlepiej wesprzeć metropolię warszawską, a w jaki subregion ostrołęcki? Jak wzmocnić pozytywne impulsy rozwojowe płynące z obszaru metropolitalnego na bardziej oddalone tereny województwa? Władze województwa i pracownicy naukowi wspólnie szukają odpowiedzi na te pytania.

W ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie na projekty badawcze w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTARTEG” wniosek złożony przez konsorcjum Mazowsza, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej zdobył najwięcej punktów w kategorii „pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu”. Z ramienia Politechniki Warszawskiej w projekt zaangażowani są pracownicy Działu Badań i Analiz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii pod kierownictwem mgr Katarzyny Modrzejewskiej.

Ideą projektu jest zbadanie czynników przepływu impulsów rozwoju gospodarczego wewnątrz Mazowsza i zaprojektowanie instrumentów wspierających długofalowy rozwój obszarów NUTS2 województwa mazowieckiego: warszawskiego stołecznego oraz mazowieckiego regionalnego.

Projekt podzielony jest na dwie fazy, w ramach których będą m. in. przeprowadzone  analizy procesów przepływu impulsów rozwojowych w świetle teorii rozwoju regionalnego i danych empirycznych z województwa mazowieckiego oraz czynników stymulujących rozwój poszczególnych regionów NUTS2 w województwie.

Podjęte zostaną również działania na rzecz stworzenia instrumentów pozwalających na wdrażanie polityki optymalnego wykorzystania czynników stymulujących rozwój obu jednostek NUTS2, w kontekście wsparcia obszarów strategicznej interwencji, jak też terenów objętych Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i Regionalnymi Inwestycjami Terytorialnymi dla obszarów wokół ośrodków regionalnych oraz subregionalnych.

Efektem badania mają być gotowe propozycje konkretnych działań, które m.in. pozwolą na wzmocnienie rozwoju gospodarczego na terenie subregionów województwa mazowieckiego.

Informacje o spotkaniu dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Źródło: www.mazovia.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI