Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Skarpa Warszawska na 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

Skarpa Warszawska na 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

Październikowy numer magazynu Skarpa Warszawska zadedykowano Warszawie przełomu XIX i XX wieku. Szczególne miejsce zajmuje w nim Politechnika Warszawska i jej jubileusz.

Vivat Academia, vivant Professores - tymi słowami wprowadza nas w świąteczny nastrój wstępniak październikowej Skarpy Warszawskiej. Prowadząc dalej w przeszłość, maluje ją barwnymi słowami wykładowców Politechniki Warszawskiej.

Październikowa Skarpa opowiada historie językiem barwnym, a niekiedy nawet kontrowersyjnym. Kreśli żywe tło epoki, z której Politechnika Warszawska czerpie swoje najlepsze tradycje.

Zachęcając politechniczną społeczność do zapoznania się z tym wyjątkowym dla nas numerem Skarpy, warto podkreślić, że wydanie zawiera także bogaty materiał faktograficzny zawierający m.in. przedwojenne fotografie, warszawskie pocztówki, szkice i plany ulic czy portrety Rektorów PW.

Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzymy Politechnice Warszawskiej, jej pracownikom, studentomi absolwentom dalszego rozwoju i sukcesów. Zgodnie z wiekową tradycją niech teraz zabrzmi „Gaudeamus igitur” i „Gaude Mater Polonia”!

Rafał Bielski, redaktor naczelny Skarpy Warszawskiej.

 

 

 

 

 

Okładka: Skarpa Warszawska, nr 10 (79) 2015

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW