Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Rząd przyjął tzw. drugą ustawę o innowacyjności

Rząd przyjął tzw. drugą ustawę o innowacyjności

Celem projektu, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Ustawa wpisuje się w złożenia m.in. Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Najważniejsze założenia II ustawy o innowacyjności

Zmiany podatkowe:

  • zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych),
  • doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe i o formy zatrudnienia inne niż umowa o pracę),
  • umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
  • wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działalność B+R.

Zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego:

  • zwiększenie zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN) o działalność gospodarczą,
  • umożliwienie tworzenia przez uczelnie i instytutu naukowe PAN spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą,
  • zapewnienie MNiSW instrumentów prawnych do prowadzenia monitoringu losu doktorantów,
  • deregulacja procedury w zakresie ustalania Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

- Ustawy o innowacyjności są istotnym elementem bardzo śmiałego projektu, który obecnie przeprowadzamy. Jest nim głęboka przebudowa cywilizacyjna i gospodarcza Polski. Cieszy mnie, że ten cel rozumieją wszystkie siły polityczne. Za przyjęciem pierwszej ustawy o innowacyjności opowiedziały się wszystkie kluby parlamentarne. Mam nadzieję, że projekt drugiej, którą dzisiaj Rada Ministrów przyjęła bez uwag, również  będzie miał takie poparcie – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło: MNiSW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI