Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Rozpoczęła się II edycja doktoratów wdrożeniowych

Rozpoczęła się II edycja doktoratów wdrożeniowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do drugiej edycji programu „Doktoraty wdrożeniowe”. Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, aplikacje muszą być jednak złożone przez uczelnie lub instytucje badawcze.

Założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Rozwiązanie problemu technologicznego z jakim boryka się firma to zadanie doktoranta, który ma pracować pod okiem opiekuna naukowego i przemysłowego. Dzięki takiej konstrukcji programu absolwent otrzymuje podwójne wynagrodzenie - jedno za pracę w przedsiębiorstwie, drugie w ramach stypendium MNiSW.

Do konkursu przystąpić mogą uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, krajowe lub międzynarodowe instytuty badawcze. Warunkiem jest spełnienie przez nie następujących warunków:

  • posiadanie kategorii naukowej A+ lub A;
  • prowadzenie studiów doktoranckie albo posiadanie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie;
  • prowadzenie udokumentowanej i systematycznej współpracy z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Uczelnie mogą wnioskować o środki finansowe na:

  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

2 lipca 2018 roku nastąpi ogłoszenie wyników konkursu.

Informacje o II edycji konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.nauka.gov.pl

Źródło: nauka.gov.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI