Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Rektorzy apelują o większe inwestycje w edukację i badania

Rektorzy apelują o większe inwestycje w edukację i badania

Przedstawiciele konferencji rektorów uczelni z Polski, Niemiec i Francji zaapelowali do Komisji Europejskiej, rządów krajów członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego o zwiększenie inwestycji w edukację, badania i innowacje.

2 maja br. Komisja Europejska ma przedstawić swoje propozycje dotyczące kolejnego wieloletniego programu ramowego. Przedstawiciele konferencji rektorów z Francji (CPU), Niemiec (HRK) i Polski (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, KRASP) w trójstronnym stanowisku zwrócili uwagę na to, że jesteśmy teraz w istotnym momencie, w którym można jeszcze zmodyfikować ambicje i polityczne priorytety UE na najbliższe lata.

W stanowisku rektorów przesłanym do PAP przeczytać można - UE powinna podwoić swój budżet na naukę i innowacje z 80 do 160 mld euro. A budżet programu Erasmus+ - inicjatywy, która umożliwiła ponad 9 mln osób doświadczyć życia w innym kraju UE - powinien być nawet potrojony do 44,1 mld euro.

Rektorzy z CPU, HRK i KRASP w liście przekonują Komisję Europejską, rządy krajów członkowskich i Parlament Europejski, by skorzystały z szansy, aby przygotować Europę na przyszłość, stawiając na inwestycje w edukację, badania naukowe i innowacje.

Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej skomentował: Bardzo ważne jest, aby uczelnie otrzymywały środki unijne, dzięki którym będą w stanie pomagać w rozwiązywaniu globalnych wyzwań. Wymienił, że pieniądze te są potrzebne, aby uczelnie mogły realizować badania w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, zdrowie, środowisko, energia lub zmiany klimatu oraz kwestie związane z demokracją i bezpieczeństwem społeczeństwa.

Horyzont 2020 to największy w historii unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi ponad 77 mld euro. Ma na celu stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji. Następca Horyzontu 2020, dziewiąty program ramowy, obowiązywałby od roku 2021. 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW