Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Rektor Politechniki Warszawskiej o Ustawie 2.0

Rektor Politechniki Warszawskiej o Ustawie 2.0

„Zmiany zaproponowane w projekcie nowej ustawy o uczelniach idą w dobrym kierunku” - powiedział PAP Rektor Politechniki Warszawskiej, szef Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Jan Szmidt.

Jak podkreślił Rektor - „w projekcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce nie ma dużych zmian w stosunku do wrześniowej wersji. Natomiast te zmiany, które zostały zaproponowane, idą - w moim odczuciu - w dobrym kierunku" .

Przygotowano nowe rozwiązania dla uczelni z mniejszych ośrodków. Przebudowie uległa koncepcja konkursu na tzw. Regionalne inicjatywy doskonałości. Co roku resort nauki ma przeznaczać na ten konkurs przeszło 100 mln zł. Środki mają zostać równomiernie rozłożone we wszystkich regionach.

Rektor Politechniki Warszawskiej zwrócił uwagę, że jednym ze słabszych elementów ustawy są wynagrodzenia. Sama ustawa przewiduje zmiany w wynagrodzeniach zasadniczych wśród nauczycieli uczelni publicznych. Najniższe wynagrodzenie profesorskie nie może być mniejsze niż 150 proc., a w przypadku adiunktów - niż 110 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. To więcej niż obecnie, wciąż jednak zbyt mało.

Profesor Jan Szmidt odniósł się pozytywnie do planów zastąpienia dotacji dla uczelni - subwencjami. Dzięki temu władze uczelni będą miały większą swobodę w przesuwaniu środków w danym roku. Za dobry ruch uważa również zrównanie wieku emerytalnego nauczycieli akademickich. Bez względu na płeć będzie on wynosić 65 lat.

Podobny materiał:
Projekt reformy szkolnictwa wyższego i nauki po konsultacjach

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI