Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Rektor PW, prof. Jan Szmidt o humanizacji techniki

Rektor PW, prof. Jan Szmidt o humanizacji techniki

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt w marcowym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna przybliża zagadnienie humanizacji techniki w kształceniu elit dla gospodarki i administracji oraz wskazuje na działania Uczelni podejmowane w tym zakresie. 

W wydaniu DGP z dnia 2 marca 2016 r. Rektor PW odpowiadając na pytania Jolanty Czudak wskazuje na predyspozycje menadżerskie, jakie musi posiadać naukowiec, który w swoich kompetencjach ma wpisane funkcje zarządcze. - Predyspozycje menedżerskie są niezbędne do zarządzania tak dużą uczelnią. Bez tej umiejętności nawet największe autorytety naukowe nie podołają tym trudnym zadaniom. Trzeba nie tylko dobrze znać problemy środowiska akademickiego, ale także skutecznie je rozwiązywać i bardzo szybko reagować na zmiany jakie dokonują się w świecie i w naszym najbliższym otoczeniu. Na władzach uczelni spoczywa wielka odpowiedzialność, ale największa na rektorze, bo odpowiada za właściwy dobór kadry akademickiej, system kształcenia, politykę inwestycyjną i finansową uczelni oraz za decyzje i zobowiązania podjęte na różnych szczeblach uczelni, która zatrudnia ponad 4600 pracowników. Z tym ryzykiem trzeba się nie tylko zmierzyć, ale mieć również przekonanie, że to co zaplanowano uda się zrealizować - powiedział w wywiadzie prof. Jan Szmidt.

Rektor zwrócił jednocześnie uwagę na zmianę sposobu myślenia w zakresie kształcenia inżynierskiego na wyższej uczelni, które powinno wykraczać poza ramy technicznego nauczania: - Bardzo ważną sprawą staje się jej humanizacja i myślenie o człowieku, któremu ma służyć. Odpowiedzialność społeczna odgrywa tu coraz większą rolę. Powinnością najlepszych uczelni w każdym państwie jest kształcenie elit społeczeństwa. To się przenosi później na wszystkie dziedziny życia od polityki, parlamentu po gospodarkę. Politechnika staje się coraz bardziej takim uniwersytetem technicznym - dodał Rektor.

W dalszej części wywiadu Dziennika Gazeta Prawna prof. Jan Szmidt opowiada w jaki sposób Politechnika Warszawska kojarzy technikę, ekonomię i humanistyczną wiedzę o człowieku podając za przykład realizowaną na Uczelni interdyscyplinarność w procesie nauczania, jak również nowo powstałe ośrodki takie jak np. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, które zajmuje się implementacją prac naukowo-badawczych w przemyśle i gospodarce. - Każdego dnia CZIiTT jest oblegany przez uczonych i młodzież z ponad 140 studenckich kół naukowych, którzy mają nareszcie wspaniałe miejsce do kreatywnych działań. Tam powstają fantastyczne pomysły. W czasie czteroletniej kadencji zbudowaliśmy też kilka bardzo specjalistycznych laboratoriów, w tym grafenowe, w którym uczestniczą naukowcy, doktoranci i studenci z 6 wydziałów. Kończymy też CEZAMAT, budowę wielkiego centrum, które stanowi dla nas bramę do rozwoju super nowoczesnych technologii. Można jeszcze długo wymieniać dokonania ostatnich lat, ale zaczynamy się już koncentrować na nowych zadaniach. Biorę udział w wyborach na kolejną kadencję 2016-2020, żeby te działania kontynuować.

Artykuł Jolanty Czudak przytacza także wypowiedzi profesorów z Politechniki Warszawskiej: prof. Zdobysława Goraja z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW oraz prof. Roberta Głębockiego z Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa PW, w których naukowcy przybliżają projekt badawczy PW-100 (samolot pełniący funkcje zwiadowcze, monitorujące i bojowe z pułapu 7 km), czy też inicjatywę budowy w naszym kraju systemu obrony powietrznej z udziałem zespołów badawczych z Politechniki Warszawskiej.

Profesor Piotr Moncarz, wykładowca Uniwersytetu Stanforda, współtwórca US-Poland Innovation Hub i przewodniczący Rady US-Polish Trade Council dodaje, że - Wysoki poziom kształcenia i wszechstronny zakres badań stale umacnia pozycję Politechniki Warszawskiej w elitarnym gronie najbardziej renomowanych uczelni.

Opracowano na podstawie artykułu „Inżynier to nie technokrata” Jolanty Czudak opublikowanego w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 2 marca 2016 r.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI