Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Projekt reformy szkolnictwa wyższego i nauki po konsultacjach

Projekt reformy szkolnictwa wyższego i nauki po konsultacjach

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedstawił projekt reformy szkolnictwa wyższego i nauki po konsultacjach. W projekcie tzw. Ustawy 2.0 m.in. urlopy rodzicielskie dla doktorantów oraz zrównanie wieku emerytalnego naukowców bez względu na płeć do 65 r. życia.

Jak podkreślił podczas konferencji szef resortu nauki - „To ustawa inna niż wszystkie”. W projekcie zdecydowano utrzymać nową koncepcję rad uczelni, jako „ciał wspierających”, doprecyzowano również jej kompetencje. Rada ma mieć udział w wyborze rektora poprzez wskazanie co najmniej dwóch kandydatów.

Jak wyjaśnił wicepremier senat uczelni pozostanie najważniejszym ciałem kolegialnym. Organ ten będzie „koncentrował się na kwestii badań naukowych i troski o jak najwyższą jakość dydaktyki". Zwrócił również uwagę, iż przebudowie w ostatecznej wersji ustawy uległy przepisy dotyczące federalizacji uczelni. Ma nastąpić odejście od pojęcia uczelnia federacyjna na rzecz federacji uczelni.

Wiosną ma zostać ogłoszony konkurs na uczelnie badawcze. Aby wziąć udział w konkursie, uczelnia będzie musiała prowadzić badania w co najmniej 6 dyscyplinach i mieć ocenę A lub A+ w co najmniej połowie z tych dyscyplin. Nie będzie można posiadać kategorii B lub C, w okresie przejściowym te kryteria będą jednak mniej restrykcyjne.

Zmianom ma ulec system ewaluacji jednostek naukowych. Będzie ona dokonywana raz na cztery lata, a zamiast czterech kategorii, będzie ich pięć (C, B, B+, A, A+). Zmniejszy się natomiast liczba dyscyplin naukowych - najprawdopodobniej do 46.

W toku konsultacji dotyczących doktorantów wprowadzone mają zostać urlopy rodzicielskie - macierzyńskie i ojcowskie na zasadach identycznych, jak u osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Niezależnie od płci wiek emerytalny wynosić będzie 65 lat.

W myśl zapisów projektu ustawy uczelnie w szerszym zakresie korzystać będą z możliwości wprowadzenia egzaminów na studia. Po konsultacjach resort nauki wycofał się z zapisu wydłużającego studia niestacjonarne.

W projekcie pozostanie zapis o dwóch ścieżkach kariery - dydaktycznej i naukowej. Wicepremier zapowiedział, że zniesiony będzie też obowiązek habilitacji. Sam stopień doktora habilitowanego wprawdzie pozostanie, ale zrobienie habilitacji nie będzie wymagane, by kontynuować karierę na uczelni.

Jako istotną zmianę w punktu widzenia wynagrodzeń Minister Gowin wskazał uregulowanie w ustawie minimalnej pensji dla pracowników naukowych. Ta ma być uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia.  Przebudowano również część ustawy dotyczącej sposobu finansowania uczelni. W nowym projekcie dotacje zostaną zastąpione subwencjami. To uczelnia będzie mogła samodzielnie określić, w jaki sposób wykorzysta środki.

MNiSW planuje, by nowa ustawa zaczęła obowiązywać 1 października 2018 r.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW