Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Program, a nie instytucja - Rektor Politechniki Warszawskiej o szkołach doktorskich

Program, a nie instytucja - Rektor Politechniki Warszawskiej o szkołach doktorskich

Doktor musi zostać przygotowany do samodzielnej pracy badawczej i twórczego rozwiązywania problemów. O koncepcji szkół doktorskich i ich roli w doktoryzowaniu w rozmowie dla Forum Akademickiego mówił prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący KRASP.

Nowa ustawa organizuje kształcenie doktorantów w postaci szkół doktorskich. O tym jak ważna jest relacja mistrz-uczeń dla kształcenia doktoranckiego, konieczności praktycznego i interaktywnego charakteru zajęć oraz koncepcji szkoły doktorskiej w Politechnice Warszawskiej w artykule pt. „Program, a nie instytucja” Forum Akademickiego nr 3/2019.

Szkoła doktorska to nie studia. Ona jest potrzebna absolwentowi studiów magisterskich do zdobycia dodatkowych kompetencji związanych z obszarem, w którym jako doktorant porusza się robiąc badania, które mają skończyć się doktoratem. Realizacja pracy doktorskiej polega niemal wyłącznie na badaniach realizowanych w ramach projektu naukowego bądź to promotora, bądź własnego projektu doktoranta. Celem doktoratu powinno być rozwiązanie konkretnego problemu, dzięki temu, że doktorant potrafi się posługiwać właściwymi metodami i aparatem poznawczym oraz dysponuje odpowiednimi narzędziami - podkreślił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt,  Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący KRASP.

Źródło: forumakademickie.pl
Zdjęcie: PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI