Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Prof. Krzysztof Kurzydłowski w raporcie o współpracy nauki i biznesu

Prof. Krzysztof Kurzydłowski w raporcie o współpracy nauki i biznesu

Współpracę nauki i biznesu utrudniają ją m.in. różne priorytety naukowców i przedsiębiorców czy też słabo rozwinięte otoczenie pośredniczące w transferze technologii - wynika z raportu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Według raportu "Społeczne oblicze innowacji. Jak wspierać postawy innowacyjne i promować etos innowatora?" opracowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego na podstawie rozmów z gronem ekspertów, współpraca nauki i biznesu jest kluczowa w rozwoju innowacyjności, ale hamuje ją szereg barier. - Bez zaufania, dialogu w relacjach międzyludzkich na styku nauka-biznes nie można tworzyć właściwego klimatu współpracy, który motywuje do poszukiwania nowych koncepcji - piszą autorzy raportu.

Cytowany w raporcie prof. Krzysztof Kurzydłowski potwierdza, że w Polsce warunki do korzystania z potencjału naukowego, zarówno infrastruktury badawczej, jak i wyników prac B+R, są obecnie mało sprzyjające. - Składają się na to następujące czynniki: brak wiedzy na temat możliwości współpracy nauki i biznesu, brak atrakcyjnej oferty uczelni, nadmiar formalności i biurokracji w procesie nawiązania współpracy, niedostateczna motywacja finansowa - mówi prof. Kurzydłowski.

Jak czytamy dalej w raporcie, coraz więcej naukowców wie i rozumie, że potrzebują biznesu, by ich wynalazki mogły ujrzeć światło dzienne. Również coraz więcej przedsiębiorców wie i rozumie, że tylko wówczas będą konkurencyjni na rynku, jeśli rozwiązania, które proponują, będą wyposażone w innowacje odkryte w trakcie badań naukowych. Jednak nie można zapominać, że naukowcy i przedsiębiorcy działają na różnych płaszczyznach. Dla przedsiębiorcy priorytetem jest zysk, dla naukowca - poszukiwanie odpowiedzi - rozwiązania problemu badawczego. Dla naukowca czas nie jest najważniejszy, dla biznesmena czas to pieniądz.

Kluczowymi barierami współpracy pomiędzy sferą naukową a biznesem są - zdaniem ekspertów - odmienne podejście do czasu, kosztów, różne priorytety, ale także obopólny brak zaufania i deficyt wiedzy o sobie nawzajem oraz, niestety, wciąż słabo rozwinięte otoczenie pośredniczące w transferze technologii. W ekosystemie naukowo-innowacyjnym dramatycznie brakuje profesjonalnych menedżerów, którzy mają doświadczenie na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem.
 
- Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, głównie związane z zarządzaniem, a jednostki budżetowe nie zwiększą akceptacji ryzyka w finansowaniu badań, to całość zakończy się źle - ocenia dr inż. Dawid Nidzworski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Kolejną barierę - jak czytamy w raporcie - stanowi kultura organizacyjna przedsiębiorstw, w których dominuje rutyna i odtwórczość, skutkujące ograniczeniem kreatywności pracowników, niechęcią do zmian czy nabywaniem gotowych rozwiązań zamiast inwestowania we własne. Wiąże się z tym często również brak funduszy na wdrożenie nowych pomysłów.

- Potencjał nauki polskiej jest znacznie większy niż zapotrzebowanie na niego pochodzące od przemysłu. Nauka jest gotowa świadczyć usługi dla przemysłu, ale parki przemysłowo-technologiczne nie mają takich potrzeb, gdyż nadal konkurują ceną, a nie technologią i innowacyjnością. Ważna jest też kwesta skali – nie ma w Polsce dużych firm przemysłowych o dużym wolumenie produkcji i odpowiednio dużej skali kompetencji. Gospodarka musi być gotowa wchłonąć potencjał drzemiący w polskiej nauce - czytamy w raporcie.
 
Potrzebny jest swoisty złoty środek - uczelnie muszą pokazywać kierunki rozwoju nauki, ale także współpracować z przedsiębiorcami i reagować na ich konkretne potrzeby. Co więcej, szkoła wyższa powinna umieć pokazać przedsiębiorstwom możliwości, których one nie wykorzystują, a które mogą być im przydatne.  - Współpraca nauki z biznesem powinna polegać na dwustronnej prezentacji oczekiwań i możliwości oraz uczeniu się od siebie - tylko wtedy tworzy się prawdziwie innowacyjne środowisko - wynika z dokumentu.

Zdaniem ekspertów konieczne jest poszukiwanie nowoczesnej, adekwatnej do szybko zmieniającego się świata formuły kształcenia i budowania programów nauczania na uczelniach. To na nich powinien spoczywać w dużym stopniu obowiązek sprzyjania postawom kreatywnym i innowacyjnym studentów.

Ciekawy sposób na promowanie innowacyjnych postaw znalazł Rektor Uniwersytetu Stanforda Frederick Terman. W 1939 roku postanowił wynajmować biura za 1 dolara tym studentom, którzy chcieli rozwijać tam swoje firmy. - Jako pierwsi wynajęli swoje biura... William Hewlett i Dave Packard. A ich pierwszym klientem był Walt Disney - czytamy w raporcie.

Nie bez znaczenia w hamowaniu współpracy nauki i biznesu jest też bariera kulturowa. - Jako społeczeństwo monokulturowe, wywodzące się z kultury wiejskiej, mamy odrazę do innego. Brakuje nam otwartości i tolerancji. A innowator jest inny, dziwny, cudaczny, niezrozumiały. Nie bez znaczenia są także uwarunkowania historyczne: czasy rozbiorów, okupacji hitlerowskiej i socjalizmu wykształciły w polskim społeczeństwie etos kombinatora, który pomimo zakazów panującej władzy, starał się w ukryciu, wykorzystując naturalną inteligencję i pomysłowość, realizować swoje plany, by żyć dostatnio i wygodnie - czytamy w raporcie.

Raport "Społeczne oblicze innowacji. Jak wspierać postawy innowacyjne i promować etos innowatora?" opracowali dr Jarosław Górski, Adam Mikołajczyk i Marzena Tataj. W badaniu udział wzięło 16 ekspertów, których dorobek naukowy i działalność zawodowa predysponują do ocen eksperckich w zakresie tematycznym przedmiotowego badania. Wśród ekspertów znaleźli się m.in.: prof. Janusz Bujnicki, prof. Michał Kleiber, prof. Wiesław L. Nowiński, prof. Henryk Skarżyński.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI