Biuletyn PW / Przegląd prasowy / Prof. Jacyna: Stworzyliśmy pracownię, która jest nowością w skali europejskiej

Prof. Jacyna: Stworzyliśmy pracownię, która jest nowością w skali europejskiej

Na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej stworzono pracownię wyposażoną w unikatową makietę kolejową z terminalami intermodalnymi. Studenci mogą tutaj poznać systemy informatyczne wykorzystywane na kolei. 

Na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej otwarto pracownię wyposażoną w unikatową makietę kolejową z terminalami intermodalnymi. Studenci mogą tutaj poznać systemy informatyczne wykorzystywane na kolei. 

Nowoczesna pracownia oferuje studentom możliwość zapoznania się z specyfiką branży przewozów kombinowanych. O tym jakie znaczenie ma nowa makieta w procesie dydaktycznym tłumaczyła prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej w wywiadzie dla pierwszego w Polsce portalu o Transporcie Intermodalnym.

Odtworzenie makiety kolejowej było dla mnie jednym z głównych celów działania od momentu, kiedy w 2006 roku objęłam kierownictwo Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych (obecnie Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki). Mając w pamięci moje dobre doświadczenia z pracy dydaktycznej na tamtej makiecie przedstawiłam swój pomysł zespołowi koleżanek i kolegów z Zakładu. Został on, ku mojej radości, przyjęty z entuzjazmem. Doskonałą okazją do jego realizacji była budowa Nowego Skrzydła gmachu Wydziału Transportu, która zakończyła się w 2015 roku. W nowym skrzydle mieści się szereg nowych laboratoriów, a w jednym z nich jedna z największych w Europie makiet kolejowych z terminalem intermodalnym. Głównym wykonawcą mojego pomysłu i zaproponowanej przeze mnie koncepcji oraz autorem projektu technicznego makiety jest dr inż. Piotr Gołębiowski, pracownik naszego Zakładu - tłumaczyła prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

W wywiadzie m.in. o korzyściach dla studentów i pracowników wynikających z powstania makiety, przygotowaniach do jej budowy i oprogramowaniu wykorzystywanym w pracowni na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. 

Wywiad w języku polskim jest dostępny na stronie Intermodalnews.pl.

 Link do filmu pt. „Pierwsza w Polsce makieta terminali kolejowych".

Professor Jacyna: We have created a lab which is a novelty on a European scale

A lab equipped with a unique railway model with intermodal terminals was created at the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology. There students can learn about IT systems used on railways.

The modern  lab offers students the opportunity to study the specifics of the combined transport industry. Prof. prof. dr hab. Eng. Marianna Jacyna, Dean of the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology in an interview for the first portal on Intermodal Transport in Poland said:

Reconstruction of the railway mock-up was one of the main goals for me since I took over the management of the Logistics and Transport Systems Department (currently Transport Systems and Logistics Engineering) in 2006. Keeping in mind my good teaching experience on the old model, I presented my idea to my team of colleagues from the Department. It was enthusiastically received, to my joy. An excellent opportunity for its implementation was the construction of the New Wing building of the Transport Department which ended in 2015. The new wing houses a number of new laboratories, and one of them is one of the largest railway mockups in Europe with an intermodal terminal. The main executor of my idea and the concept I proposed as well as the author of the technical design of the model is dr inż. Piotr Gołębiowski, an employee of our Department- explained prof. dr hab. Eng. Marianna Jacyna, Dean of the Faculty of Transport at Warsaw University of Technology.

In the interview i.a. more about the benefits for students and employees arising from the creation of the model, preparation for its construction and software used in the  lab at the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology.

The interview in Polish is available at Intermodalnews.pl.

YouTube video link "The first mock-up of railway terminals in Poland"

Źródło: Intermodalnews.pl
Zdjęcie: Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu PW/Wydział Transportu PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI